nieuws

04 jul 2000, 00:12

Gemeente Haren weert bordelen langs de Rijksstraatweg

Burgemeester en wethouders van Haren willen voorkomen dat bordelen zich vestigen langs te Rijksstraatweg. De straat is met zijn grote kantoren en woonhuizen een uitstekende plek voor luxe bordelen. Prostitutie zou echter een ernstige aantasting van de status van de weg betekenen. Het gemeentebestuur stelt dan ook voor om bordelen uit te sluiten in het nieuwe bestemmingsplan voor bedrijven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook willen B & W voorkomen dat bordelen zich vestigen binnen de bebouwde kom. Aanleiding voor de voorstellen is de op handen zijnde opheffing van het bordeelverbod. Hierdoor kunnen gemeenten bordelen formeel niet meer weren. Wel kunnen gemeenten een maximum stellen aan het aantal bordelen. Voor Haren houdt dit in dat er maar één bordeel binnen de gemeentegrenzen toelaten.