nieuws

21 mei 2013, 09:09

Gemeente Groningen stelt data beschikbaar: alle gegevens openbaar, tenzij...

De gemeente Groningen heeft een nieuwe visie op ICT gepresenteerd. Bijzonder is dat de gemeente voortaan in principe met ‘Open Data’ wil gaan werken. Ook beschouwt het Groningse college van B en W ICT niet langer als een ondersteunend hulpmiddel maar als een strategisch middel voor het realiseren van de gemeentelijke ambities.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Radicaal.’ Zo noemt wethouder Personeel en Organisatie Ton Schroor de omwenteling van omgaan met gemeentelijke informatie. “Straks zijn al onze gegevens openbaar, tenzij… Nu is het niet openbaar, tenzij… Maar dat gaan we omdraaien.”


Ton Schroor: “We stellen ‘open data’ beschikbaar om met name Groningse ICT-bedrijven en instellingen in staat te stellen bij te dragen aan de innovatie van publieke diensten met bijvoorbeeld  nieuwe mobiele apps om burgers in staat te stellen de kwaliteit van onze gegevens te vergroten. Bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld met onze informatie een verkeersapp voor Groningen maken.”


Transparante overheid


‘Open data’ is één van de voornemens in de ICT-visie Groningen Digitaal die het college heeft vastgesteld. “We zijn klaar”, zegt Schroor. “Eindelijk.” Een eerdere versie heeft het college teruggetrokken. “Daarna zijn we intensief gestart met onder anderen externe professionals en de raadscommissie. Het is een mooi proces geweest. Deze visie is een ambitieus verhaal. Wat we willen is een transparante overheid zijn. Maar we zijn er nog lang niet.”


Hulpmiddel


In de visie beschouwt het college ICT niet langer als een ondersteunend hulpmiddel maar als een strategisch middel voor het realiseren van de gemeentelijke ambities. “De huidige ICT-organisatie is vooral gericht op het beheer van ICT-voorzieningen”, aldus het college. “Omdat ICT zo’n belangrijke rol speelt voor de ontwikkeling van de gemeente, voldoet deze positie niet meer.” ICT draagt bij aan een ‘andere overheid’, door innovatie in de dienstverlening.


Externe shared service centra voor ICT-taken


De ICT-organisatie moet ‘opschuiven’, aldus het college. “We streven naar externe shared service centra voor ICT-taken die schaalvergroting en professionaliteit vereisen, maar waarvoor uitbesteding geen optie is.” Werkprocessen worden gedigitaliseerd en gestandaardiseerd. “De huidige ‘papieren’ bedrijfsvoering en de verkokering van informatie vormen een belemmering voor het bereiken van de collegedoelen. We moeten toe naar een digitale werkwijze.”


Slaaf


De medewerkers van de gemeente worden volgens de ICT-visie beter uitgerust met ICT-voorzieningen. “De komende jaren gaan veel oudere collega’s met pensioen. Om die reden is het extra van belang dat we aan jonge mensen een aantrekkelijke werkomgeving bieden. ICT vervult daarvoor een belangrijke functie. Medewerkers moeten geen slaaf zijn van de technologie. Integendeel: ICT moet het plezier van medewerkers in hun werk vergroten.”