nieuws

23 apr 2012, 09:09

Gemeente Groningen neemt regie over bij Groninger Forum

De gemeente Groningen neemt de regie in handen van het Groninger Forum. Ook komt er een nieuwe organisatievorm, waarin één directie de dienst uitmaakt. Dat moet er toe leiden dat het Groninger Forum straks grootschalige evenementen organiseert die landelijke uitstraling hebben. Dat staat in het programma van eisen dat door het college van B en W van Groningen is vastgesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een ''spraakmakende, brede en diverse programmering'', het vergroten van draagvlak en het realiseren van een organisatievorm die uitgaat van één directie, één organisatie, één programmering en één subsidiestroom. Dat zijn de voornaamste ingrediënten van het Programma van Eisen 'Groninger Forum, Venster op de Toekomst' dat het college van B&W van Groningen aan de gemeenteraad voorlegt. Het Programma van Eisen schrijft voor wat het Forum moet leveren om voor gemeentelijke subsidie in aanmerking te komen.

In 2017 opent het Groninger Forum haar deuren aan de Nieuwe Markt. Hiervoor zijn de werkzaamheden inmiddels in volle gang. Met het Programma van Eisen (PvE) heeft de gemeente het instrument om te sturen op de ontwikkeling van het Forum. Ook dient het als kader voor de taken en activiteiten die het Forum ontwikkelt en aanbiedt tot 2017 en na de opening. De gemeente bepaalt het ‘wat’ en het Forum met zijn partners het ‘hoe’.

Doelen en resultaten
Aan de hand van zeven thema's en onderliggende doelen, staan in het PvE de verwachte resultaten van de Forumactiviteiten omschreven. Eén daarvan is programmering. Het college verwacht dat het Groninger Forum regelmatig grootschalige evenementen organiseert die landelijke uitstraling hebben. Samenwerking is een ander thema. Daarbij gaat het om samenwerking tussen culturele en niet-culturele instellingen en organisaties, in de regio Groningen maar ook buiten de provincie- en landsgrenzen.

Nieuwe organisatie in 2015


De gemeente verwacht dat per 1 januari 2015 de organisatie in haar definitieve vorm opereert, uitgaande van één directie, één organisatie, één programmering en één subsidiestroom. De primaire verantwoordelijkheid voor activiteiten en het vergroten van draagvlak onder de Groningse bevolking, ligt nu en in de toekomst bij het Groninger Forum. Om het draagvlak in de periode tot 1 januari 2015 te vergroten wil het college dat het Groninger Forum de komende jaren ook bij de partnerinstellingen - Biblionet, Liga 68, Groninger Museum en Groninger Archieven - zichtbaar is.
 

Regie


De Commissie Terlouw concludeerde in haar rapport dat de gemeente meer regie moest nemen. De raad deelde deze conclusie. Met de Forumvisie uit 2011 en de uitwerking in het Programma van Eisen herpakt de gemeente deze gewenste regierol.


Het PvE is geschreven met de kennis van dit moment en zal daarom tot 2017 jaarlijks herzien worden. Bij nieuwe ontwikkelingen en inzichten zal steeds de vraag gesteld worden wat dit betekent voor het PvE.