nieuws

10 apr 2015, 10:10

Gemeente Groningen neemt aandelen in Groninger Monumentenfonds

De gemeente Groningen wordt aandeelhouder van het Groninger Monumentenfonds. Ze neemt de aandelen over van de woningcorporaties Nijestee en Lefier. De corporaties moeten de aandelen afstoten vanwege scherper Rijksbeleid rondom hun taken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Groninger Monumentenfonds verwerft en restaureert monumentale gebouwen. Daarna volgt herbestemming, verhuur en beheer. Het gaat om panden waar niets aan te verdienen valt terwijl de samenleving ze toch in stand wil houden.

Investeren
Het Monumentenfonds werkt samen met onder andere de gemeente Groningen. Het Rijk trekt zich vanwege bezuinigingen volledig terug uit de monumentenzorg. Dit betekent dat de regie over het monumentenbeleid bij het Monumentenfonds en voor een deel ook bij de gemeente komt te liggen.

Cultuurhistorie
Ook de komende jaren wil de stad blijven investeren in monumentenzorg, archeologie en cultuurhistorie. Tot en met 2018 is jaarlijks 2 ton beschikbaar voor cultuurhistorie, 50.000 euro voor het Monumentenfonds en 100.000 euro voor archeologie. Structureel besteedt de gemeente per jaar drie ton om wettelijke taken op het gebied van cultuurhistorie uit te kunnen voeren.

 

Herbestemming


Herbestemming van monumenten is landelijk een belangrijk onderwerp. De gemeente is hiermee aardig op streek. Een voorbeeld is de Watertoren-noord dat als 50e monument in 15 jaar een andere functie kreeg. Ook de herbestemming van hotel/restaurant Prinsenhof is geslaagd. Verder zoeken het Monumentenfonds en de gemeente een nieuwe bestemming voor het Regulateurshuis in het Ebbingekwartier. Hetzelfde geldt voor het Pomphuis naast het Scheepvaartmuseum en de Finse school aan de Helperwestsingel.