nieuws

14 jul 2000, 00:12

'Gemeente Groningen dwarsboomt tegenstanders parkeergarage Grote Markt”

De gemeente Groningen gaat volstrekt onzorgvuldig te werk bij het houden van een referendum over de plannen voor een parkeergarage onder de Grote Markt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tegenstanders van de aanleg krijgen door de wijze waarop de gemeente Groningen de vraagstelling in het referendum verwoordt onvoldoende kans
Dat vinden tegenstanders van de plannen voor een parkeergarage onder de Grote Markt verenigd in het Comité Geen Gat in de Grote Markt. Het Comité wil dat er een referendum komt waarin uitsluitend de vraag aan de orde komt of er wel of geen parkeergarage onder de Grote Markt moet komen. Maar het College van B & W heeft de vraagstelling verbreed tot een oordeel over alle vernieuwingsplannen voor de Grote Markt. Volgens de tegenstanders pakt dat voor hen zeer nadelig uit.
De parkeergarage is het meest omstreden onderdeel uit het Grote Markt-plan. De plannen van B & W van Groningen komen verder neer op sloop van de Noordkant van de markt en de aanleg van een ondergronds winkelplein. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de definitieve vraagstelling in het referendum
Volgens gemeentewoordvoerder A. Miedema is het plan voor de Grote Markt zonder parkeergarage onuitvoerbaar. “Een dusdanig project is niet te realiseren zonder medewerking van de projectontwikkelaar en de eigenaren van de Noordkant. Zonder parkeergarage is een investering voor hen niet interessant.” Volgens haar heeft de gemeente een unieke kans om de binnenstad in stedenbouwkundig en economisch opzicht te verbeteren. Ze benadrukt dat de extra parkeerplaatsen onder de Markt elders worden geschrapt.* Een referendum kwam vorige maand een stap dichterbij toen het Comité een inleidend verzoek indiende. De actiegroep haalde zelfs vierduizend handtekeningen op, het dubbele van het benodigde aantal. Het referendum vindt waarschijnlijk in maart 2001 plaats. Eerst moeten nog eens vierduizend Groningers hun handtekening zetten op speciaal daarvoor bestemde lijsten zetten. Voor meer informatie of een bijdrage aan de discussie kunt U kijken naar: www.groningen.nl/nieuwenoordzijde