nieuws

13 mei 2016, 10:10

Geheime afspraken tussen ministerie en Shell en Exxon over gaswinning

Geheime afspraken tussen ministerie en Shell en Exxon over gaswinning

Het ministerie van Economische Zaken heeft in 2005 geheime afspraken gemaakt met oliebedrijven Shell en Exxon over de gaswinning in Groningen. Volgens de NOS zijn deze afspraken nooit gedeeld met de Tweede Kamer. Dat zou blijken uit de documenten die de omroep kreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de stukken van de NOS staat dat de directeur-generaal energie van het ministerie op 26 november 2005 een akkoord sloot met Shell en Exxon, die samen eigenaar zijn van de NAM. In de stukken staat: "Er is overeenstemming over een lange termijn productiefilosofie voor Groningen. Die gaat ervan uit dat Groningen op het voor de komende tien jaar vastgestelde niveau zal produceren, tot het moment waarop (na 2020) het veld op natuurlijk wijze in decline (vermindering) zal komen."

In een memo staat ook dat de afspraak de beleidsruimte van de minister beperkt. Het is niet bekend of de afspraak nu nog gevolgen heeft voor de mogelijkheden van het kabinet om de gaswinning te verminderen, terwijl daar nu juist veel discussie over is.

Minister Kamp is in 2012 aangetreden. Hij heeft altijd gezegd dat Shell en Exxon geen invloed hebben gehad op de besluitvorming over de hoogte van de gaswinning. Jan de Jong, oud inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen ziet in de documenten een bevestiging dat Shell en Exxon een “ongelooflijke dikke vinger in de pap hebben in Den Haag”.