nieuws

12 mei 2012, 12:12

Geen oplossing voor Irakezen uit tentenkamp; aanbod Leers afgewezen

Er is nog geen oplossing voor de Irakezen die met een tentenkamp in Ter Apel protesteren tegen hun uitzetting uit Nederland. Minister Gerd Leers (Asiel) heeft hen vrijdag een week bedenktijd aangeboden om uit de impasse te komen, maar dat hebben ze afgewezen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vrijdag spraken de actievoerders op het ministerie van Leers in Den Haag. Leers bood hen een week onderdak. Wie vervolgens wilde meewerken aan vrijwillig vertrek uit Nederland, kon zolang dat nodig is onderdak houden. Wie vertrek blijft weigeren, zou geen onderdak meer krijgen.


Leers hoopt dat de Irakezen alsnog ingaan op zijn aanbod, of op zijn minst het weekeinde willen gebruiken er nog eens over na te denken. Als ze niet op het aanbod ingaan, kan Nederland volgens Leers niets meer voor hen doen.


Momenteel bivakkeren 100 dakloze vluchtelingen in het tentenkamp: 70 Irakezen en 30 Somaliërs. De laatste groep zette in december ook al een tentenkamp op uit protest tegen gedwongen terugkeer en het gebrek aan opvang. Een aantal van hen mocht daarna opnieuw een asielaanvraag indienen.


De Iraakse regering werkt sinds eind vorig jaar niet meer mee aan gedwongen uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers. Vrijwillige terugkeer naar Irak is wel mogelijk. Dit jaar gingen 180 Irakezen vrijwillig terug, vorig jaar waren dat er ruim 800. Mensen zonder verblijfsvergunning hebben de plicht om zelf terug te gaan.