nieuws

26 feb 2001, 00:12

Geen Gat in de Grote Markt heft zichzelf op

Het Comité Geen Gat in de Grote Markt heeft zichzelf vandaag opgeheven. De actiegroep heeft haar doel bereikt en staakt daarom per direct haar activiteiten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Organisaties en individuele leden uit het comité zullen vanzelfsprekend blijven meedenken over de toekomst van de Grote Markt.
Hoewel er nog een uitgebreide evaluatie van alle gebeurtenissen volgt, stellen de tegenstanders van de parkeergarage nu al terug te kijken op een prettige en succesvolle samenwerking. De diversiteit aan mensen, organisaties, inzichten en kwaliteiten binnen het comité heeft geleid tot een goede campagne. Iedereen heeft hierbij naar vermogen aan bijgedragen.
Het belangrijkste deel van het verzet tegen het gat in de Grote Markt bestond uit de tienduizenden Groningers die elkaar ervan overtuigden om tegen te stemmen, beklemtoont GGGM. Het comité hoopt dat het gemeentebestuur spoedig gevolg zal geven aan haar belofte om in overleg met alle betrokken Stadjers te gaan werken aan nieuwe plannen.