nieuws

08 jul 2014, 11:11

“Geef aardbevingen in Groningen een naam, net als orkanen”

“Geef aardbevingen in Groningen een naam, net als orkanen”

De acties tegen aardbevingen beginnen voorspelbaar te worden. Daardoor ontstaat het gevaar dat ze niet meer de aandacht trekken van het grote publiek. Een Groningse reclame-specialist zou dat een spijtige zaak vinden en komt nu met enkele creatieve gedachten, om de aandacht vast te blijven houden. Zo zouden aardbevingen een naam moeten krijgen, aldus Frans Visser, Creatie/Copy bij bureau HMA uit Groningen. Hij schrijft :

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

'Onlangs hadden Groninger actievoerders een tentenkamp opgericht voor de ingang van het NAM-kantoor in Assen. Ze protesteerden tegen het achterhouden van beloofde informatie over lopend aardbevingsonderzoek. Het was een droevig gezicht, dat tentenkamp. Niet iets waar de actievoerders de hoofden en harten van het grote publiek mee zullen winnen of waar beslissers wakker van zullen liggen. Tijd om de acties naar een hoger niveau te tillen. Een beproefde campagnetip van HMA in twee stappen.

 

Stap 1. Geef de Groninger gasaardbevingen voortaan een naam. Niet iedere beving natuurlijk, maar alleen de serieuze (zeg boven de 3 op de schaal van Richter). Net zoals al sinds 1954 zware tornado’s een naam krijgen. We herinneren ons allemaal Sandy (2012) die over New York raasde en Katrina (2005) die dood en verderf zaaide in New Orleans. Zo krijgen we dan hier krantenkoppen als: ‘Groningen wakker geschud door beving Bastiaan.’ Of: ‘Diederik drijft Loppersum midden in de nacht de straat op.’ Of: ‘Schade als gevolg van Madelief geschat op 12 miljoen.’


De namen zullen ervoor zorgen dat toekomstige aardbevingen niet als ‘de zoveelste’ in het nieuws en vervolgens in de vergetelheid raken. Het geeft bewoners, media en andere betrokkenen meer houvast in de communicatie. Je kunt voortaan zeggen: ‘Die scheur zit er sinds Diederik’, in plaats van: ‘Die scheur zit er sinds die 3,2 van juni 2012.’ Ik heb expres geen typisch-Groningse namen gekozen als Sicco en Tammo. Dan zou het immers kunnen lijken dat Groningers zelf verantwoordelijk zijn voor hun rampen. Dat laatste is meteen het bruggetje naar stap 2.

 

Stap 2. Als de nomenclatuur van de Groninger bevingen een beetje is ingeburgerd, is de campagne klaar voor de volgende stap. Het wachten is op de eerste bevingen met echt ernstige gevolgen. Die krijgen dan namen als Henk of Bart. De krantenkoppen worden bijvoorbeeld: ‘Henk maakt half Huizinge in één klap dakloos.’ En: ‘Bart begraaft gezin van vijf in eigen huis.’ Het zal voor de lezer niet moeilijk zijn om in Henk de link met minister Henk Kamp te herkennen, en in Bart de NAM-directeur Bart van de Leemput.

 

Een harde campagne? Het is in ieder geval iets waar beslissers wel wakker van zouden liggen en waarmee de hoofden en harten van het grote publiek wel gewonnen kunnen worden. Wie daarvan op basis van deze column nog niet overtuigd is, zie: www.climatenamechange.org. Het briljante idee en dito uitwerking komt van de Amerikaanse reclameman Gerry Graf. Hulde! '

Frans Visser
Creatie/Copy HMA