nieuws

17 dec 2007, 21:09

Gedeputeerden op matje over grote tekorten Bureau Jeugdzorg Groningen

Provinciale Staten van Groningen zijn bezorgd over de gang van zaken rond Bureau Jeugdzorg. Daar is een tekort ontstaan van 700.000 euro. Het college van Gedeputeerde Staten was daarvoor gewaarschuwd maar reageerde onvoldoende. Daarom wordt het nu op het matje geroepen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Woensdag 19 december a.s. om 19.30 uur komen de Statencommissies Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid en Bestuur en Financiën bijeen voor een extra vergadering over de financiële situatie bij Bureau Jeugdzorg (BJZ) Groningen. Uit onderzoek blijkt dat de zorgelijke situatie bij BJZ te laat is onderkend. De Staten willen woensdag a.s. uitleg van het college.

Onderzoek


Het college van Gedeputeerde Staten heeft onderzoek gedaan naar de financiële situatie bij BJZ. In het bijzonder naar een onvoorziene uitgave van BJZ van € 700.000,--, waar geen inkomsten tegenover staan. Uit het onderzoek blijkt dat signalen over dit dreigende tekort niet tijdig zijn onderkend. Ook is te weinig stil gestaan bij de risico's van de financiering onder voorbehoud van het Rijk.

Voor meer informatie: kijk op www.provinciegroningen.nl