nieuws

10 dec 2008, 08:08 door Door Hans de Preter

Gedeputeerde Calon onder vuur: ‘’Blauwe Stad is en blijft een prachtig project!’’

‘Blauwe Stad vind ik nog steeds een prachtig project en ik ben er hartstikke trots op ook!’ De Groningse gedeputeerde voor ruimtelijke ordening en financiën Marc Calon is er volledig van overtuigd dat het ruim tien jaar geleden een uitstekend idee was om de Blauwe Stad te ontwikkelen. Vandaag, woensdag 10 december, vergaderen Provinciale Staten over Blauwe Stad, en nu is al bekend dat enkele partijen een motie van wantrouwen zullen indienen tegen de gedeputeerde. De fracties van VVD, SP en Partij voor het Noorden vinden dat Calon steken heeft laten vallen en willen hem vandaag naar huis sturen. In de golf aan publiciteit die daardoor is ontstaan kwam er plotseling ook kritiek op het project Blauwe Stad zelf, maar volgens Calon is dat ‘volkomen onterecht’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Vandaag zal ik mij in Provinciale Staten verantwoorden voor mijn beleid in de afgelopen periode en kan iedereen daar horen wat ik vind van de moties van wantrouwen. Maar ik wil nu wel kwijt dat ik nog steeds zeer enthousiast ben over het project, en vooral ook dat ik er alle vertrouwen in heb dat het uiteindelijk goed zal komen. Al zal het misschien wat langer duren voordat het helemaal gerealiseerd is dan we hadden verwacht’, aldus een strijdbare gedeputeerde.

Calon zegt dat hij zich de afgelopen weken zeer heeft gestoord aan publicaties waarin , naast kritiek op overeenkomsten met bouwers die uit het project zijn gestapt, ook vraagtekens werden geplaatst bij het project Blauwe Stad. Hij is nog even enthousiast over dit project als bij de start er van, zo betoogt hij.

‘Waarom zijn we de Blauwe stad gaan ontwikkelen? Dat hebben we gedaan om oost-Groningen een impuls te geven en op te stuwen. Daarvoor wilden we het hele gebied op de schop nemen, een groot meer aanleggen, recreatievoorzieningen en woningen realiseren voor rijke mensen, afkomstig uit andere delen van het land. Dat wij huizen voor rijke mensen daar willen is omdat we daardoor een minder eenzijdig samengestelde bevolking willen krijgen, en ook koopkracht, want die mensen nemen geld mee’.

Merk

‘Als je ziet wat er nu al tot stand is gekomen dan is dat heel indrukwekkend. Het meer ligt er, een strand, de eerste huizen worden bewoond. Sterker nog: Blauwe Stad is een merk geworden. Want kijk maar hoeveel nieuwe bedrijven er nu al zijn, waaronder vele die de naam Blauwe Stad aan hun bedrijfsnaam hebben toegevoegd’’.

Maar feit is wel dat de kavels niet als warme broodjes over de toonbank vliegen en dat de huizenverkoop minder snel verloopt dan gehoopt. Dan is het toch niet zo raar om je af te vragen of je niet ook goedkopere huizen op kleinere kavels zou moeten realiseren?

‘Daar ben ik het niet mee eens. Ik ben er namelijk nog steeds van overtuigd dat het een goed concept is. En het werkt ook. Dat blijkt niet alleen uit de bedrijven die zich er hebben ontwikkeld, maar er zijn wel degelijk al mensen uit de Randstad komen wonen. En verder is het zo: in heel Nederland loopt de verkoop van huizen langzamer. Dan zou het raar zijn wanneer het in Baluwe Stad wel goed zou blijven gaan. En dan moet je dus ook niet meteen gaan zeggen: wij gaan het anders doen!. Wat mij betreft duurt het dan maar tien, vijftien of twintig jaar voordat Blauwe Stad helemaal af is. Dan wachten we maar wat langer’.

‘En ik ben er zeker geen voorstander van om kavels kleiner te maken en ook goedkopere woningen te bouwen. Op de eerste plaats kan dat niet omdat een besluit daarover alleen genomen kan worden met unanimiteit van alle betrokken partijen. Op de tweede plaats zou het leiden tot verdringing: wanneer je ook voor de mensen met iets lagere of middeninkomens gaat bouwen, dat leidt dat tot verdrining elders, en worden er vervolgens elders minder huizen verkocht. En ten derde: we vonden steeds dat Blauwe Stad moest zorgen voor een economische en sociale impuls door mensen van buiten aan te trekken. Ik ben nog steeds van mening dat dat een juiste koers is, en daarom moeten we van Blauwe Stad beslist geen VINEX wijk willen maken.’’

Problemen met kavelafname

U heeft als gedeputeerde uw excuses aangeboden aan Provinciale Staten omdat u een contract van de drie ontwikkelaars Koop. Ballast Nedam en BAM over de afname van kavels niet heeft gecontroleerd. Daardoor is het beeld ontstaan alsof de provincie Groningen juridisch uiterst zwak staat ten opzichte van die partijen en mogelijk miljoenen zal verliezen.

‘’Wij hebben er een externe jurist naar laten kijken, en die zegt dat wij helemaal niet zwak staan. De drie bouwers hebben namelijk afzonderlijk een contract ondertekend waarin staat dat zij alleen onder voorwaarden uit het project van de Blauwe Stad mogen stappen. Zij hebben dan ook nog steeds een juridische verplichting om voor 31 december 2011 tweehonderd kavels af te nemen.’’

''''Waar het om ging is dat de drie bouwers onderling afspraken hebben gemaakt over hoe ze de kavels willen afnemen, en hoe het gaat met de financiering. Welnu: dat contract had ik graag in willen zien en het spijt me dat ik daar niet tijdig op heb aangedrongen. Ik heb daarover mijn excuses gemaakt aan de Staten. Nu is het beeld ontstaan alsof de belangrijkste afspraken tussen de bouwers afzonderlijk en de provincie Groningen over de afname niet op papier zijn gezet, maar dat is gelukkig wel gebeurd. Naar de mening van de externe jurist hebben wij de verplichting voor de afname van de kavels dus goed geregeld, en alleen het contract tussen de bouwers onderling ontbreekt, dat laatste, daar gaat het om’.

Wel zorgen

‘Dat wil niet zeggen dat ik geen zorgen heb over de afname en de financiering: daarom wil ik hun onderlinge contract nu juist zo graag zien. Ik wil zeker weten dat ze me de kavels afnemen voor 31-12-2011 en dat ze betalen, en ik wil kunnen zien hoe ze dat onderling geregeld hebben. Die inzage weigeren ze me. Maar volgens de externe jurist maakt dat voor de afnameverplichting van de kavels niets uit’.

‘Verder vind ik dat ik integer heb gehandeld. Ik heb Provinciale Staten eerlijk geïnformeerd. Ook vind ik dat we met de bouwers een uitstekend onderhandelingsresultaat hebben geboekt, waardoor de bouwer vooruit kan en ook de zekerheden voor de provincie goed zijn geregeld.’

‘Ik vind de Blauwe Stad nog steeds aan fantastisch project, en ik ben er trots op! Nu hebben verschillende partijen gezegd dat ze met een motie van wantrouwen komen, woensdag. En ze hebben al vast aangegeven waarom. Ik ga daar nu niet op reageren. Want ik ben gewend om aan de Staten verantwoording af te leggen, en niet aan de media. Dat de indieners van de motie daar anders over denken, dat is hun zaak. Maar tot dat niveau wens ik mij verder niet te verlagen. Ik zal in de Staten dus wel zeggen wat ik van deze moties vind’.