nieuws

22 jul 2001, 00:12

Gasunie driftig op zoek naar kantoor in Groningen voor tweehonderd medewerkers

Help! Wie heeft er een mooi kantoor, voorzien van alle electronische en ICT-voorzieningen beschikbaar in Groningen voor tweehonderd medewerkers? De Gasunie zit enigszins met de handen in het haar want dit bedrijf heeft in record tijd zo’n groot en van alle snufjes voorzien pand nodig, het liefst in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gasunie heeft het nieuwe pand nodig omdat het bedrijf hoogstwaarschijnlijk in twee delen gesplitst wordt. Een gedeelte blijft zich bezighouden met het beheer van het Gasunie-transportleidingnet. Maar het andere gedeelte, de handels-poot, houdt zich bezig met de aan- en verkoop van aardgas.
In het kader van de liberalisering is Gasunie straks verplicht haar leidingennet ook beschikbaar te stellen aan andere gasleveranciers, tegen marktprijzen. Daarbij moet voorkomen worden dat Gasunie zichzelf bevoordeelt, of althans dat de schijn zou bestaan dat dat gebeurt. Daarom is afgesproken dat Gasunie straks in tweeën wordt gesplitst.
De vrees bestond dat de nieuwe zelfstandige handelspoot van Gasunie als gevolg daarvan uit Groningen zou verdwijnen. Maar volgens woordvoerder Ben Warner is dat niet de bedoeling. ‘We blijven het liefst in Groningen. Maar dan hebben we wel op korte termijn een passend onderkomen nodig voor 150 medewerkers van de handelsorganisatie. En vijftig extra plekken, omdat we verwachten dar er uiteindelijk zo’n tweehonderd man zullen werken’, aldus Warner.
De splitsing van de Gasunie is voorzien voor januari komend jaar. Dat betekent dat Gasunie na de zomer nog een maand of vier de tijd heeft om een nieuw pand te zoeken, in te richten en te verhuizen. ‘ Dat kan nog wel eens heel lastig worden. We zijn daar wel wat bezorgd over. Maar we hebben de hoop niet opgegeven en gaan er vanuit dat we daar ook wel weer uitkomen’, aldus Warner.