nieuws

05 mrt 2008, 12:12

Ganzedijk blijft voorlopig op de kaart

Het dorpje Ganzedijk, dat werd bedreigd door sloop, blijft voorlopig bestaan. De provincie Groningen neemt de regie over en gaat op korte termijn met de gemeente Reiderland en woningcorporatie Acantus om tafel. Dat zei scheidend gedeputeerde Ineke Mulder woensdagochtend in een commissievergadering van de provincie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens gedeputeerde Mulder is de sloop van het dorp niet de juiste oplossing voor de huidige leegstand. Zij zet juist in op het verbeteren van de leefbaarheid. "Ganzedijk zal niet verdwijnen. Wij gaan de aansturing oppakken en zo snel mogelijk met de gemeente en de woningcorporatie overleggen. Ganzedijk moet een kwalitatief goed dorp worden en blijven”, aldus Mulder.

Ook vond zij de manier waarop de gemeente en de woningcorporatie met de inwoners om zijn gegaan niet acceptabel. Het rapport naar aanleiding van het onderzoek naar de toekomst van het dorp is nog niet volledig, en bovendien kwamen de sloopplannen de bewoners rauw op hun dak vallen. "Het is onaanvaardbaar dat Reiderland en Acantus met een half rapport naar buiten zijn gekomen. Daar distantieer ik mij dan ook van. Zo kun je niet communiceren”, aldus Mulder.

De voorzitter van de commissie ‘Ganzedijk blijft’, Henny Altena, heeft goede moed dat zijn dorp blijft bestaan. "Het probleem wordt nu alsnog goed bekeken en krijgt de aandacht die het nodig heeft”, zei hij na afloop van de vergadering.