nieuws

14 nov 2000, 00:12

Friezen tegen opleiding Fries in Groningen

De Fryske Akademy in Leeuwarden wil de studie Fries aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) behouden. De Akademy is fel gekant tegen het plan van de Rijksuniversiteit Groningen en de UvA om de twee opleidingen Fries in Groningen te centraliseren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’De provincie Friesland en ons instituut betalen de opleiding in Amsterdam grotendeels,’’ stelt wetenschappelijk directeur Lammert Jansma van de Akademy. ‘’Deze gang van zaken is onbehoorlijk. Het is bovendien van belang dat in het Westen een opleiding Fries is’’, zegt Jansma. ‘’De opleiding is succesvol en het Fries is tenslotte de tweede officiële landstaal.’’
De UvA laat weten, dat de subsidiegever niet bepaalt wat voor onderwijs er wordt gegeven: ‘’Dat is een taak van de universiteit. Doel van ons voornemen is het beter benutten van de middelen. We willen Nieuw Grieks onderbrengen in Amsterdam en Fries in Groningen.’’ De studie Fries kost de UvA jaarlijks honderdduizend gulden.
De Amsterdamse universiteit onderzoekt of het gefaseerd afbouwen per 1 september 2001 kan beginnen. ‘’Dan nemen we geen nieuwe studenten meer aan. Reeds begonnen studenten kunnen hun programma gewoon voltooien.’’