nieuws

08 feb 2002, 00:12

Friezen en Groningers trekken aan wandelend eiland Schiermonnikoog

Groningers en Friezen trekken beiden aan Schiermonnikoog. Het eiland is sinds de jaren tachtig twee kilometer gegroeid richting oosten en ligt daardoor gedeeltelijk in de Groningse gemeente Eemsmond. Jaarlijks groeit het nieuwe eilanddeel met een oppervlakte dat te vergelijken is met vijftien voetbalvelden. Groningen sluit de eilanders graag in de armen, maar die neigen traditioneel naar hun eigen Friesland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook vanwege bestuurlijke redenen worden ze derhalve mogelijk geconfronteerd met grenscorrecties om het niet zo honkvaste eiland binnen Friesland te houden. Natuurbeheerders vinden dat erg vlot aan deze maatregelen wordt gedacht. ‘’Binnen twee winters kan het gebied weer zijn weggeslagen’’, aldus Otto Overdijk van Natuurmonumenten, dat de natuur op het eiland beheert. ‘’De Wadden zijn een uiterst dynamisch gebied. Ameland kreeg er ook lang grond bij, maar daar slaat nu juist land af. Om nu dus al aan grenscorrecties te denken lijkt me voorbarig, kijk de toestand eerst maar een tijdje aan,’’ is zijn advies.
De verschuiving is overigens een normaal natuurverschijnsel. Het wordt veroorzaakt door zeestromen en de wind die zandkorrels opstuwen. Natuurbeheerders laten de natuur buiten een beperkt bedijkt gebied haar gang gaan. Rijkswaterstaat zorgt weliswaar voor een veilig binnendijks gebied, maar daarbuiten kan tot driekwart van ‘Schier’ bij hoog water onderlopen.
Burgemeester Fennema van de eilandgemeente noemde de situatie eerder ‘nogal onhandig’. Zaken als doortastende rampenbestrijding zonder problemen met gedoe over verantwoordelijkheden voor een bepaald gebied, of gesteggel over rijksuitkeringen zouden duidelijke grenslijnen wenselijk maken. ‘’Dat lijkt me overdreven’’, aldus Overdijk. ‘’Rijkswaterstaat zorgt voor dijken en verwijdert zonodig vervuiling en maakt geen onderscheid tussen Friezen en Groningers.’’