nieuws

06 okt 2014, 20:08

Burgemeester Enschede Peter den Oudsten wordt burgemeester van Groningen

Burgemeester Enschede Peter den Oudsten wordt burgemeester van Groningen

De PvdA'er Peter den Oudsten (62) wordt de nieuwe burgemeester van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Den Oudsten is burgemeester van Enschede, een functie die hij al negen jaar bekleedt. Opmerkelijk is dat de voordracht al bij de biografie van Den Oudsten op Wikipedia staat.

Hij werd geboren in Leeuwarden (24 oktober 1951) en is lid  van de PvdA. Sinds 1 mei 2005 is hij burgemeester van Enschede waar hij opvolger werd van Jan Mans. In 1986 werd Den Oudsten gekozen tot raadslid in de gemeente Leeuwarden vervolgens was hij daar ook wethouder namens de PvdA.

In 2001 werd Den Oudsten vervolgens benoemd tot burgemeester van het Drentse Meppel . "Op 6 oktober 2014 werd hij door de gemeenteraad van Groningen voorgedragen als nieuwe burgemeester van de stad", aldus Wikipedia, terwijl de gemeenteraad van Groningen nog vergaderde. (Foto: utwente).

 

Opnieuw PvdA-er

De keuze voor Den Oudsten is wel een tikje verrassend, omdat velen er vanuit gingen dat Groningen nu een D66-er zou krijgen, gezien het verlies van de PvdA.

In elk geval kan de beoogde nieuwe burgemeester bogen op veel ervaring. Hij zal niet snel het verwijt kunnen krijgen een lichtgewicht te zijn, gezien zijn ruime ervaring als burgemeester. Qua ervaring en leeftijd komt hij meer in de buurt van Ruud Vreeman dan Peter Rehwinkel.

Bovendien heeft hij veel ervaring opgedaan in Enschede, een stad die overeenkomsten heeft met Groningen. Ook Enschede is een studentenstad en er worden veel pogingen ondernomen om wetenschap en bedrijfsleven met elkaar in verband te brengen.

 

Dat Den Oudsten ook veel ervaring heeft in Leeuwarden kan ook voordelig zijn. Voortaan zal het een stuk lastiger worden voor de Leeuwarders om te wijzen op dominantie vanuit Groningen...In die zin zou de benoeming goed kunnen zijn voor de noordelijke samenwerking.

Den Oudsten zal alleen wel zijn FC Twente - sjaaltje moeten vervangen door het groen-wit van FC Groningen.

 

 

.