nieuws

26 jul 2001, 00:12

Frankrijk en Cyprus zitten achter Groningse reder aan

Als de zes opvarenden van de ,,Alliance'' - een onder Cypriotische vlag varend, vroeger Nederlands vrachtschip van 65 meter lang - niet snel worden betaald, riskeert de Groningsee eigenaar Paul Brinkman ook een vaarverbod voor twee andere van zijn eveneens onder Cypriotische vlag varende schepen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit heeft de vertegenwoordiger van het Cypriotisch ministerie van Scheepvaart, Antoine Doukas, maandag gezegd na een persconferentie aan boord van de ,,Alliance''. De zes opvarenden - vier Oekraïners en twee Kaapverdiërs - zijn al vijf maanden niet betaald. Hun salarissen liggen volgens hun contracten tussen de 50 en 90 gulden per dag.
De officiële eigenaar is de firma Watersource, de betaler - via een Spaanse bank - is Ocean Link Ship. Beide firma's zijn gevestigd op Cyprus en worden vertegenwoordigd door een advocatenkantoor. De opvarenden hebben evenwel altijd te maken gehad met ,,mister Paul'', al dan niet via de in Groningen gevestigde rederij Brinkman Chartering b.v. met als enige aandeelhouder Pauls broer, Reinder Hugo Brinkman.
Die beweert evenwel alleen de bevrachter te zijn van het schip, en verder niets met de affaire van doen te hebben. Volgens gegevens van het handelsregister in Groningen is zijn b.v. een ,,lege vennootschap'', net als een tweede, Brinkman Chartering Groningen b.v.
,,Paul en Hugo zijn twee handen op één buik, die zich verschuilen achter een hele serie bedrijfjes, die dikwijls niet meer zijn dan een postbus,'' vertelde inspecteur François Caillou van de International Trade Federation ITF, waarbij zo'n vijfhonderd maritieme vakbonden in de hele wereld zijn aangesloten.
Vanuit Groningen is hem per fax verzekerd dat Paul Brinkman er niet werkt. Niettemin is vanuit Groningen de afgelopen weken wel tweemaal voor proviand gezorgd voor de zes zeelieden. ,,Daaraan schijnt ook een eind te zijn gekomen,'' aldus Caillou.
Vijf zeelieden zijn nog aan boord, en verkeren inmiddels in een precaire situatie. De Oekraïnse eerste stuurman is afgelopen week ziek naar huis gegaan, en heeft er kennelijk de voorkeur aan gegeven een streep te zetten onder zijn nooit gekregen gage. De kogel ging vorige week door de kerk, toen Paul Brinkman kapitein Mykola Movchan, 42, aanraadde ook maar naar huis te gaan en te proberen zijn salaris los te krijgen van de Franse of internationale vakbonden. Sindsdien is er geen verbinding meer. Het Zeemanshuis in Saint-Nazaire ontfermt zich intussen al enige tijd over de vijf overgebleven zeelieden.
Ook Cyprus-vertegenwoordiger Doukas in Saint-Nazaire is ervan overtuigd dat er iets aan de hand is met Paul Brinkman, op wie hij de hand niet kan leggen omdat zijn naam nergens op Cyprus voorkomt. Maar de vlaggerechten van de firma Watersource zijn ook niet betaald. De ,,Alliance'' ligt sinds 2 mei aan de ketting in Saint-Nazaire. Door de Franse autoriteiten gelaste laswerkzaamheden aan de scheephuid en de ankerbak zijn deels betaald, maar toen verdere betaling uitbleef zijn ook die stopgezet. In afwachting van een nieuwe keuring heeft Cyprus het schip verboden onder de vlag van het eiland te varen.
Volgens ITF-inspecteur Caillou is het voorbeeld van de Brinkmannen typisch in de hedendaagse koopvaardij. ,,De Brinkmannen hebben hun vloot naar Cyprus verhuisd om onder de Nederlandse sociale regels uit te kunnen, onder de belastingen en de daar geldende veiligheidsnormen. Dat betekent hoger rendement, heel lage salarissen voor personeel uit Derde-Wereldlanden, en als het helemaal niet meer gaat, verschuil je je achter een hele serie nepfirma's en laat je je schip met man en muis erop verrotten.''
Twintig jaar geleden had rederij Brinkman in Groningen nog ruim tien kustvaarders, allemaal onder Nederlandse vlag.
Caillou heeft de Nederlandse consul in Nantes dinsdag gevraagd om een financiële bijdrage voor de zes aan hun lot overgelaten zeelui op de coaster Het schip wordt nu openbaar verkocht, maar het kan nog wel een jaar duren voor het zover is.
Frankrijk kent als enig Europees land een regeling, dat bemanning van een door de eigenaar verlaten schip niet met lege handen naar huis hoeft. Sinds vorig jaar is er een pot van ongeveer 3,5 miljoen gulden, die in principe dient om hen te repatriëren, en achterstallig salaris voor te schieten. Maar volgens Caillou gaat het niet aan dat Frankrijk alleen voor de kosten opdraait die door Nederlanders zijn veroorzaakt.
Er ligt een vordering op de Alliance van ongeveer 80.000 dollar, waarvan de helft aan gage voor de bemanning. De toestand van de vijf die nog aan boord zijn, is precair. De eerste stuurman uit de Oekraïne is al naar huis met psychische problemen. Sommigen hebben nauwelijks contact meer met hun gezinnen, omdat de telefoon thuis is afgesloten wegens uitblijven van betaling.
Anderen hebben gehoord dat hun kinderen van school zijn gestuurd omdat het schoolgeld niet werd betaald. De 62-jarige kok Severino van de Kaapverdische Eilanden is bang, dat hij eenmaal thuis tot de bedelstaf is veroordeeld. Hij werkt al vijftien jaar voor ,,Mister Paul'', algemeen beschouwd als ,,the boss''.