nieuws

05 dec 2015, 11:11

Forse daling jeugdcriminaliteit in Groningen

Forse daling jeugdcriminaliteit in Groningen

Het aantal Groningse jongeren dat in aanraking komt met de politie is tussen 2007 en 2014 meer dan gehalveerd. Dat meldt het Sociaal Planbureau Groningen. In 2007 werden in de provincie Groningen 3327 jongeren van 12 tot 25 jaar aangehouden omdat ze een strafbaar feit hadden gepleegd. In 2013 waren dat er nog 1459, een daling van ruim 56 procent.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


In 2013 kwam  1,4 procent van de Groningse jongeren in aanraking met de politie. In 2007 was dat percentage nog 3,3 procent. De daling is het grootst bij de groep 12 tot 17-jarigen. Werden er in 2007 nog 1363 minderjarigen aangehouden, in 2013 waren dat er nog maar 440. Dat komt neer op een daling van bijna 68 procent.

Gevoel van onveiligheid

Uit de cijfers blijkt verder dat jongeren vaker een gevoel van onveiligheid hebben dan ouderen (65+). Van de Groningse jongeren voelt een kwart zich wel eens onveilig in zijn eigen buurt. Bij ouderen ligt dat percentage fors lager: 14 procent. Dat verschil in gevoel van onveiligheid blijkt terecht. Jongeren (30 procent) zijn veel vaker het slachtoffer van een misdrijf dan ouderen (11 procent).

Jonge veelplegers

Ook het aantal jonge Groningse veelplegers nam tussen 2007 en 2013 fors af. In 2013 stonden 87 jongeren van 12 tot en met 24 jaar bij de politie bekend als veelpleger. Dat is een derde minder dan vijf jaar eerder. Jongeren worden als veelpleger gezien als er binnen vijf jaar minimaal vijf keer proces-verbaal tegen hen werd opgemaakt.

Harde kern

Volgens de cijfers telde Groningen in 2013 63 ‘harde kern-jongeren’. Zij pleegden minimaal drie zware delicten binnen een jaar of waren in één jaar verantwoordelijk voor twee zware misdrijven en werden in de jaren daarvoor ook al minimaal drie keer aangehouden.