nieuws

15 jul 2009, 14:02

Fors meer aanmeldingen voor lotingsstudies

Het aantal studenten dat zich heeft ingeschreven voor een lotingstudie is dit jaar met ruim vijfduizend gestegen ten opzichte van vorig jaar. Schreven zich in 2008 nog 28 duizend aankomend studenten in, dit jaar waren dat er ruim 33 duizend, zo maakte de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) woensdag bekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit jaar zijn er bij de verschillende lotingstudies, waaronder geneeskunde en psychologie, ruim 19 duizend plaatsen beschikbaar. Vorig jaar waren dat nog bijna 18 duizend.

De IB-Groep, die de loting verzorgt, laat de aankomend studenten donderdag per brief weten of ze zijn ingeloot of niet. Kandidaten die wel zijn ingeloot maar niet in de stad van hun eerste voorkeur kunnen vanaf vrijdag een verzoek tot ruiling indienen via de online Ruilbeurs van de IB-Groep. Dit is de enige toegestane manier om een plaatsingsbewijs te ruilen, aldus de organisatie.