nieuws

24 jun 2012, 11:11

Folkingestraat voortaan definitief fietservrij op de zaterdag

Niet alle ondernemers zijn er even blij mee, maar B en W van Groningen zijn wel tevreden met het resultaat. Op grond van een experiment hebben ze besloten om de Folkingestraat definitief fietsvrij te maken op de zaterdag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de Folkingestraat op zaterdagen tussen 11.00 en 17.00 uur af te sluiten voor fietsverkeer. Met deze maatregel wordt de Folkingestraat verkeersveiliger en gastvriendelijker. Fietsers zullen worden omgeleid via een andere route.

In het kader van Ruimte voor de Binnenstad is in het najaar van 2011 op vier zaterdagen geëxperimenteerd met een fietsverbod in de Folkingestraat. Aanleiding voor dit experiment was de zogeheten frictie tussen voetgangers en fietsers in de Folkingestraat, die als ongewenst werd ervaren. Het actieprogramma Ruimte voor de Binnenstad biedt de mogelijkheid om bij dergelijke knelpunten snel en gericht op zoek te gaan naar oplossingen die de aantrekkingskracht van de binnenstad vergroten.

Het college heeft besloten het experiment om te zetten in een vaste maatregel. In de praktijk komt dit erop neer dat de Folkingestraat met borden zal worden aangeduid als voetgangerszone, waarbij fietsen is toegestaan, behalve op zaterdag tussen 11.00 en 17.00 uur.
Mede op advies van de Adviescommissie Verkeer & Vervoer wordt het gebied waarvoor de afsluiting geldt, iets groter dan tijdens het experiment. Ook het stuk van de Folkingestraat voor de Korenbeurs is op zaterdag tussen 11.00 en 17.00 uur gesloten voor fietsverkeer.

Zodra het verkeersbesluit, waartegen nog bezwaar en beroep mogelijk is, onherroepelijk is, gaat de maatregel in. Daarbij zal de eerste zaterdagen een fysieke belemmering (bijvoorbeeld een klein hek) aan beide zijden worden geplaatst om fietsers vertrouwd te maken met de nieuwe situatie. Ook zullen toezichthouders in de beginperiode meer dan normaal in de Folkingestraat aanwezig zijn om fietsers te attenderen op het fietsverbod.