nieuws

26 jul 2000, 00:12

FNV NOORD in Groningen wil Kenniscentrum voor Werkdruk

De FNV Noord in Groningen komt met een uniek initiatief: de oprichting van een Kenniscentrum voor Werkdruk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanaf 1 maart 2000 wordt er vanuit FNV Regio Noord druk gewerkt aan het onderzoek naar de haalbaarheid en mogelijkheden van een landelijk Kenniscentrum Werkdruk. Begin september wordt dit haalbaarheidsonderzoek afgerond met de oplevering van een eindrapport. In dit bericht geeft Wieke Berends informatie over de voortgang van het onderzoek. Positief beeld In het kader van het haalbaarheidsonderzoek zijn tot nu toe gesprekken gevoerd met veel verschillende partijen. Hierbij valt te denken aan de bonden, bestuurders van bonden, rijksuniversiteiten, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgeversorganisaties, Arbo-diensten en andere kenniscentra die een relatie hebben met het thema werkdruk. De gesprekken die gevoerd zijn leveren over het algemeen een positief beeld op. “Achterzijde” Wat erg opvalt is dat de instellingen die, op welke manier dan ook, betrokken zijn bij werkdruk zich vrijwel allemaal aan de “achterzijde” van het traject bevinden. Dus zich bezighouden met werkdruk in de gevallen waarbij mensen reeds zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen. Er wordt veel gepraat over preventief werken, maar nog weinig concreet ondernomen op dit thema. Uit de gesprekken blijkt verder dat het ook de deskundigen - die in de praktijk werkzaam zijn met vraagstukken rondom werkdruk - ontbreekt aan informatie over een preventieve aanpak van werkdruk. Ook ontbreekt het inzicht hoe deze informatie concreet vertaald kan worden naar een efficiënte implementatie van maatregelen in de praktijk. Kortom, er is veel informatie, kennis en ervaring omtrent werkdruk, maar nog vrijwel geen informatie voorhanden over hoe je werkdruk in de praktijk nu daadwerkelijk aan kunt pakken en welke instrumenten je hierbij kunt hanteren. Praktisch en preventief Deze signalen geven duidelijk een vraag en behoefte op de markt weer. Het kenniscentrum is op het moment druk bezig deze signalen en vragen van de verschillende spelers op de markt te vertalen in concrete producten en diensten. In dit pakket van producten en diensten staat een praktische en preventieve aanpak van werkdruk centraal, waarbij niet alleen gefocussed wordt op werknemers, maar ook en juist ook op werkgevers en Arbo-diensten omdat het Kenniscentrum Werkdruk ervan overtuigd is dat een aanpak van werkdruk alleen echt kans van slagen heeft als het een geïntegreerde aanpak is van de verschillende partijen die ermee te maken hebben.