nieuws

01 feb 2014, 11:11

FNV in open brief Volkskrant: ‘Samsom, maak uw woorden waar’

FNV in open brief Volkskrant: ‘Samsom, maak uw woorden waar’

 

In de zaterdageditie van de Volkskrant is vandaag meer dan een halve pagina ingeruimd voor een open brief van FNV Noord aan PvdA-leider Diederik Samsom. In de brief roept de werknemersvereniging, gesteund door 20.000 ondertekenaars van een petitie, Samsom op de woorden die hij op 14 januari tjdens zijn bezoek aan Middelstum deed, om te zetten in daden. Samsom zei destijds dat zijn partij er alles aan zou doen om het plan van de provincie Groningen en een aantal andere partijen om de warmtekrachtkoppeling op het Chemiepark Farmsum tegen een aangepast gastarief weer volledig in gebruik te nemen, te laten slagen. Ondanks die toezegging constateert FNV Noord dat het juist de PvdA was die tegen een motie van de SP en het CDA stemde om dit plan uit te voeren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hieronder de volledige tekst van de brief op pagina 32 van de Volkskrant:
 

“Geachte heer Samsom,

 

Het is hoog tijd dat u uw belofte, gedaan op 14 januari 2014 te Middelstum, op korte termijn inlost.

 

Daar heeft u aangegeven dat de PvdA er alles aan zal doen om het plan van de provincie Groningen te laten slagen. Het plan houdt in dat de warmtekracht koppeling op het  Chemiepark Delfzijl weer volledig in gebruik wordt genomen, tegen een aangepast gastarief. Hiermee kunnen de bedrijven op en rond het Chemiepark (incl. Aldel) behouden blijven. U wenste dat de andere politieke partijen het plan ook steunen. Maak uw woorden waar.
 
Zorg met dit plan voor:

 

-          vergroening van de zware en chemische industrie;


-          een gelijk speelveld van energiekosten met de ons omringende landen;


-          investeringen van € 1,8 miljard door het bedrijfsleven in nieuwe hoogwaardige technologie voor schone energie;


-          behoud van vijfduizend banen en in plaats van koud saneren voor echte banengroei;


-          volop kansen voor een doorstart van Aldel; dit is essentieel en de tijd raakt op!


Veel draagvlak


Werkgevers, provincie, gemeenten, betrokken energiemaatschappij, milieubewegingen, ondernemingsraden en vakbonden staan achter deze oplossing. Net als ongeveer 20.000 mensen die de petitie vanuit het volksdebat in Zuidbroek tekenden.  

 
Wij waren verbaasd dat in het spoeddebat op 22 januari 2014 de motie van CDA en SP om dit plan uit te voeren niet is gesteund door de PvdA. De PvdA heeft het spoeddebat aangevraagd. De PVV, CU waren voor. Met de PvdA zou er dus een Kamermeerderheid zijn. Wij balen daarvan. Het spoeddebat was immers vooraf besproken. In plaats daarvan heeft de PvdA een motie ingediend om de minister te vragen met de makers van het plan verder te overleggen en dit binnen 14 dagen af te ronden.
 
Maak uw woorden waar


Aanstaande woensdag loopt deze termijn af. U heeft in een volle zaal in Middelstum met een emotioneel betoog nogmaals laten weten dat de PvdA staat voor het gebied en er alles aan zal doen om werk in het Noorden en bij Aldel te behouden. Dit ging live de huiskamers in via RTV Noord.
 
Het Noorden zit in de top 5 van werkloosheid en van laagste gemiddelde inkomens en in de top 1 qua gevolgen van aardbevingen. Slechts 1% van de aardgasbaten gaat naar het noorden waar 10% van de bevolking woont. Nu is het zaak om over de brug te komen.
 
Maak uw woorden waar en kom op voor werkgelegenheid voor de werknemers in Groningen en het Noorden.


Wij vragen u om voor aanstaande woensdag opnieuw een motie in te dienen, waarin u de Tweede Kamer vraagt akkoord te gaan met de uitvoering van het reddingsplan “Delesto”, als hierboven beschreven.
 
Namens 20.000 petitie ondertekenaars,


Albert Kuiper


Bestuurder FNV regio Noord

 
Teken de petitie, www.fnvbondgenoten.nl/maakwerkvangroningen


Echte banen, bezuinigen is geen werk”