nieuws

12 jul 2013, 10:10

FNV Bondgenoten: Te lage ontslagvergoeding bij V&D Aduard.

FNV Bondgenoten is niet met V&D tot een akkoord gekomen over een sociaal plan voor medewerkers in Aduard die daar hun baan verliezen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

V&D wil niet langer met vakbonden onderhandelen over een nieuw sociaal plan. Het warenhuis heeft de vakbonden een eindbod gedaan. Bestuurder Niels Suijker van FNV Bondgenoten: “Het is bijzonder jammer dat we er niet zijn uitgekomen. Nu het distributiecentrum in Aduard sluit, is de behoefte aan een sociaal plan groot bij de werknemers. Deze situatie leidt tot extra onzekerheid.”

FNV Bondgenoten en V&D werden het wel eens over de begeleiding van werk-naar-werk. Er zijn afspraken gemaakt over budgets voor outplacement en scholing. Maar partijen kunnen het niet eens worden over de hoogte van de ontslagvergoeding. “De ontslagvergoeding die V&D biedt valt ongeveer dertig procent lager uit dan in het sociaal plan dat in 2012 nog gold”, aldus Suijker. “De werkloosheid in Nederland stijgt en een nieuwe baan is echt niet zo maar gevonden. Naast van werk-naar-werk-afspraken, is een fatsoenlijke ontslagvergoeding als compensatie voor het verlies aan inkomen dus bittere noodzaak voor ontslagen medewerkers.” FNV Bondgenoten is ook ongelukkig met het feit dat V&D de salarissen van medewerkers die intern herplaatst worden in een lagere functie versneld wil afbouwen.

De urgentie voor een nieuw sociaal plan is toegenomen nadat V&D medio juni bekendmaakte dat het distributiecentrum in Aduard (Groningen) wordt gesloten. Hierdoor verliezen 109 mensen hun baan. Daarnaast verdwijnen op het Service Center in Amsterdam de komende anderhalf jaar circa 60 van de 475 arbeidsplaatsen.

Volgende week organiseert FNV Bondgenoten een bijeenkomst in Aduard om het eindbod van V&D met werknemers en kaderleden te bespreken.