nieuws

23 aug 2001, 00:12

Fleur Woudstra: Metrostation kan wél onder de Grote Markt

Ze heeft haar hart helemaal verpand aan Groningen, de stad waar ze sinds 1971 woont. Fleur Woudstra heeft in die dertig jaar Groningen zeer goed leren kennen, maar veel Groningers kennen Fleur Woudstra ook.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ze is al jaren voorzitter van de Buurtvereniging Het A-kwartier en staat, energiek en welbespraakt, pal voor de belangen van haar buurt. Ze is op persoonlijke titel, zo wil ze graag benadrukt zien, één van de leden van het Grote Markt Forum die geacht worden na te denken over- en met suggesties te komen voor een vernieuwing van de Grote Markt.
Fleur Woudstra, net terug van vakantie, is in gedachten steeds bezig met de Grote Markt, zo is duidelijk merkbaar. En dat is ook wel begrijpelijk, want ze woont er dicht bij in de buurt en ze vindt het een prachtig plein. “Maar er moet wel degelijk wat gebeuren om het te laten bruisen. De noordwand van de Grote Markt is erg lelijk. Vooral het pand waar ABN/AMRO nu in zit, dat is toch wel zo afschuwelijk!”, meent ze. Ze heeft daarom eerder al gepleit voor de aanleg van een historische façade, een nieuwe gevel, waardoor de Grote Markt er weer uit komt te zien als voor de oorlog. Deze gevel kan de lelijke panden mooi aan het oog onttrekken.
Maar ze denkt vooral na over de bereikbaarheid van de Grote Markt, een noodzakelijke voorwaarde om het plein te laten bruisen. “Om het te laten bruisen moet je in elk geval voorkomen dat het verstopt raakt met auto’s. Daarom was ik persoonlijk ook geen voorstander van een parkeergarage onder de Grote Markt. Ik vind juist dat het auto-verkeer naar de binnenstad moet verminderen.”
Om dit laatste te bereiken is het volgens haar van levensbelang dat de kwaliteit van het openbaar vervoer verbetert. Tijdens haar vakantie is ze ook in grote steden elders in Europa geweest en daar is haar indruk bevestigd dat een metro-achtig systeem wel eens de oplossing zou kunnen zijn voor Groningen. “Voor een goede metro mag wat mij betreft zelfs aan de Grote Markt wel de schop in de grond. Eens moet het er toch van komen, we zijn toch een echte stad? Maar wel een oude stad, die je het meest respecteert door de historische panden zoveel mogelijk in tact te laten en de auto*s zoveel mogelijk uit te bannen.”
Dat ondernemers daardoor mogelijk minder goed zaken kunnen doen, dat valt volgens haar reuze mee. “Ondernemers zijn bij uitstek conservatief. Maar ik denk dat een modern systeem van openbaar vervoer uiteindelijk ook in hun belang is.” Wat het Grote Markt Forum zelf betreft hoopt ze dat er veel positieve suggesties worden gedaan, en dat het zinvol blijkt te zijn dat ze er zitting in heeft genomen. “Het is goed dat er niet alleen geluisterd wordt naar de middenstand, maar ook naar de gewone burger. Wat mij betreft is mijn belangrijkste boodschap dat we ons niet blind moeten staren op de auto.”