nieuws

30 aug 2011, 09:09

Femke Halsema opent academisch jaar van Faculteit der Letteren met lezing over ‘Enge politici’

Femke Halsema opent vandaag, dinsdag 30 augustus, het facultaire academisch jaar van Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen door het uitspreken van de Letterenlezing. De lezing met de titel ‘Enge mensen: politici in populaire verbeelding’ is gratis toegankelijk voor belangstellenden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Drs. Femke Halsema (Haarlem, 1966) was als politiek leider jarenlang het gezicht van Groen Links in de Tweede Kamer. Zij werd in 1998 Kamerlid en volgde in 2002 Paul Rosenmöller op als fractievoorzitter.

Na 12 jaar beëindigde zij in januari van dit jaar haar succesvolle politieke carrière. Femke Halsema studeerde algemene sociale wetenschappen: criminologie en rechtssociologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Daarna werkte zij onder meer bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA.

Naast haar politiek leiderschap was Femke Halsema actief op vele fronten, onder andere als publicist, bestuurslid van de Stichting Machiavelli en voorzitter van de jury van de Woutertje Pieterse Prijs en de AKO Literatuurprijs. In 2010 ontving zij de Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid. Dit voorjaar was Femke Halsema bijzonder hoogleraar Politiek in de 21e Eeuw (Leonardoleerstoel) aan de Universiteit van Tilburg. Sinds juni van dit jaar is zij lid van de Raad van Commissarissen van WPG Uitgevers, de uitgeefgroep waar onder andere de Arbeiderspers, A.W. Bruna en Balans vallen. In juni maakte zij tevens haar debuut als freelance medewerker bij de Volkskrant, met een bijdrage over de televisieserie 'Mad Men'.

Over de Letterenlezing


Al ruim twintig jaar opent de Faculteit der Letteren haar academische jaar met de Letterenlezing. In de Letterenlezing geeft een bekende Nederlander zijn of haar mening over het belang van de Letteren (talen, kunst, literatuur, media, (kunst)geschiedenis, archeologie en communicatie) voor de maatschappij. Eerdere sprekers waren o.a. Hans Goedkoop, Ronald Giphart, Jan Blokker, Elsbeth Etty, Marcel Möring en Henk van Os.