nieuws

30 mei 2012, 19:07

Felle kritiek in politiek debat rond tram in Groningen levert oppositie slechts lege handen op

De interpellatie in de Groninger gemeenteraad naar aanleiding van uitspraken van wethouder Frank de Vries heeft een aanvankelijk pittig debat opgeleverd maar heeft oppositiepartijen VVD en CDA uiteindelijk niets gebracht. Het college van B en W van Groningen liet weten dat wethouder Frank de Vries niet namens het voltallige college van B en W heeft gesproken, maar uitsluitend in zijn hoedanigheid van lijsttrekker van de PvdA. Maar excuses zijn er noch door B en W noch door wethouder Frank de Vries gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het debat woensdagmiddag in de gemeenteraad was met enige spanning tegemoet gezien. In het Dagblad van het Noorden had Frank de Vries zaterdag laten weten het momenteel niet verantwoord te vinden om het licht op groen te zetten voor de tram. Bovendien hekelde hij de regiefunctie van de provincie.

Dat laatste kwam hem op een stevige uitbrander te staan van Commissaris der Koningin, Max van den Berg.


VVD en CDA trokken fel van leer tegen de wethouder, en vroegen zich af of hij nu namens zichzelf had gesproken of namens het gehele college.


Burgemeester Rehwinkel antwoordde dat De Vries als PvdA lijsttrekker had gesproken en niet namens het college. Maar Rehwinkel zei wel dat De Vries zich zorgen maakt om de financiële situatie van de gemeente Groningen en dat hij die bezorgdheid ook deelt.


Tijdens het debat is niet gestemd over de tram: dat gebeurt pas in september, en de aanleg was woensdagmiddag officieel dan ook niet aan de orde. Maar wel gaf PvdA fractievoorzitter De Rooij aan dat het heel lastig zal worden om voor de aanleg van de tram te stemmen in de huidige situatie en dat de provincie Groningen zeker bij zou mogen springen.