nieuws

21 dec 2007, 08:08

‘Fantastisch nieuws voor Groningen’: Groene stroom leveranciers krijgen aansluiting op hoogspanningsnet

‘Dit is fantastisch nieuws voor Groningen. De productie van energie en met name ook van duurzame energie in de Eemshaven en elders kan nu echt op gang komen!’. Dat stelde gisteren een enthousiaste Groningse gedeputeerde Hans Gerritsen in reactie op het nieuws dat er een akkoord is met minister Maria van der Hoeven (CDA) over de bouw van een super-elektricteitskabel naar Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


Het akkoord dat de provincie Groningen heeft gesloten over een oplossing voor het hoogspanningsnet, betekent een enorme impuls voor de productie van groene stroom uit Groningen. Dat kwam tot nu toe amper van de grond omdat bedrijven die duurzaam stroom opwekken deze niet kwijt kunnen op het landelijke net. En daar gaat nu verandering in komen.


Het ministerie van Economische Zaken, landelijk netbeheerder TenneT en de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel hebben – zoals eerder gemeld- een akkoord bereikt over het hoogspanningsnet in Noord-Nederland. Dat hebben zij gistermiddag in Zwolle bekendgemaakt. Het akkoord biedt een eerste stap voor meer aansluitcapaciteit op het hoogspanningsnet in Noord-Nederland. Naast de geplande grootschalige energiecentrales kan ook een groot aantal kleinschalige (groene) energieproducenten in de provincies op korte termijn stroom gaan leveren aan het stroomnet.


De oplossing zit in de handhaving van de hoogspanningslijn tussen Zwolle en Hoogeveen en de opwaardering van het hele traject Vierverlaten-Zeijerveen-Hoogeveen-Zwolle. Ter compensatie trekt TenneT tien miljoen euro uit om natuur- en landschapswaarden in het gebied tussen Zwolle en Hoogeveen te versterken.

Afgelopen jaren zijn steeds meer knelpunten ontstaan in het hoogspanningsnet. Vanwege een capaciteitstekort konden het afgelopen jaar nieuwe energieprojecten hun elektriciteit niet meer afvoeren via het hoogspanningsnet. In de afgelopen anderhalf jaar heeft een groot aantal partijen zich bij TenneT gemeld voor aansluiting van een nieuwe elektriciteitscentrale op het Nederlandse 380 kV-net. Productielocaties aan zee zijn erg in trek, zo ook bij de Eemshaven. Bovendien is de afgelopen jaren de duurzame energieproductie, bijvoorbeeld uit biomassa, fors gegroeid. Dat is een maatschappelijk wenselijke ontwikkeling. De bestuurders vinden het jammer dat juist inspirerende nieuwe initiatieven - waaronder die voor groene stroom - in het Noorden in de wachtrij dreigen te komen.

Om het gebrek aan capaciteit op te lossen moet er vanaf de Eemshaven een nieuwe 380kV-lijn van de Eemshaven naar de ringleiding in Centraal-Nederland worden aangelegd. De aanleg van zo’n lijn kan echter vanwege de planologische procedures tot acht jaar duren. De provincies gaan samen met TenneT en het Rijk de nieuwe lijn planologisch voorbereiden.


Voor de kortere termijn hebben het ministerie van Economische Zaken, TenneT en de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel in principe afgesproken dat de lijn Zwolle-Hoogeveen in stand blijft en gezamenlijk met het traject Vierverlaten-Zeijerveen-Hoogeveen wordt opgewaardeerd. Dit biedt in ieder geval een gedeeltelijke oplossing voor het capaciteitsprobleem. Duidelijk is dat alle bij TenneT en Essent Netbeheer Noord aangemelde kleinschalige initiatieven daardoor op korte termijn kunnen worden aangesloten.