nieuws

03 mei 2018, 16:04

Extra veiligheidsmaatregelen tijdens Bevrijdingsfestival Groningen

Extra veiligheidsmaatregelen tijdens Bevrijdingsfestival Groningen

De organisatie van het Bevrijdingsfestival, aankomende zaterdag in het Stadspark, neemt extra veiligheidsmaatregelen. Vanwege het mooie weer, het feit dat het festival dit jaar op een zaterdag plaatsvindt én optredende artiesten als TriggerFinger, Famke Louise en Ronnie Flex verwacht de organisatie extra drukte. Het festival trekt traditioneel zo’n 100.000 bezoekers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 2017 kende Bevrijdingsfestival Groningen ondanks de mindere weersomstandigheden een drukbezochte editie. Nu het zaterdag warm en zonnig lijkt te worden heeft de organisatie in nauw overleg met beveiliging, de gemeente en veiligheidsdiensten extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Zo is Sena Performers Stage voor het eerst een open podium in plaats van een tent, om publiek een beter zicht op het podium te kunnen bieden. Ook worden zowel Sena Performers Stage als Dansen bij de Bus, de meest drukbezochte podia, voorzien van entreepoorten. Deze bieden de mogelijkheid om in- en uitgaande bezoekersstromen beter te reguleren en deze terreinen, indien noodzakelijk, af te sluiten.

Programmering

Ook op andere fronten is het veiligheidsaspect meegenomen, zoals de programmering. Zo wordt de line-up niet aangevoerd door één alom bekende hoofdact, maar staan er uiteenlopende publiekstrekkers op het programma die verspreid over de dag optreden. Daarnaast is er bijvoorbeeld bewust voor gekozen om Ronnie Flex & Deuxperience en Famke Louise, artiesten die min of meer dezelfde grote doelgroep aanspreken, gelijktijdig te programmeren op verschillende podia. Op die manier hoopt de organisatie een te grote toestroom op één van beide locaties te voorkomen.