nieuws

19 jul 2012, 11:11

Extra snelheidsdisplays langs wegen in Stad

Het Groningse college van B&W wil de proef met snelheidsdisplays in de stad uitbreiden. De snelheidsdisplay aan de Helperzoom, die automobilisten wijst op hun snelheid, heeft er sinds de plaatsing voor gezorgd dat de gemiddelde snelheid van passerende auto’s met 10 procent is gedaald. De gemeente hoopt dat plaatsing van snelheidsdisplays langs de Hoogeweg tussen Oude Riet en Kromme Riet, de Middelberterweg en de Engelberterweg eenzelfde resultaat heeft.
Het Groningse college van B&W wil de proef met snelheidsdisplays in de stad uitbreiden. De snelheidsdisplay aan de Helperzoom, die automobilisten wijst op hun snelheid, heeft er sinds de plaatsing voor gezorgd dat de gemiddelde snelheid van passerende auto’s met 10 procent is gedaald. De gemeente hoopt dat plaatsing van snelheidsdisplays langs de Hoogeweg tussen Oude Riet en Kromme Riet, de Middelberterweg en de Engelberterweg eenzelfde resultaat heeft.
Het Groningse college van B&W wil de proef met snelheidsdisplays in de stad uitbreiden. De snelheidsdisplay aan de Helperzoom, die automobilisten wijst op hun snelheid, heeft er sinds de plaatsing voor gezorgd dat de gemiddelde snelheid van passerende auto’s met 10 procent is gedaald. De gemeente hoopt dat plaatsing van snelheidsdisplays langs de Hoogeweg tussen Oude Riet en Kromme Riet, de Middelberterweg en de Engelberterweg eenzelfde resultaat heeft.
Het Groningse college van B&W wil de proef met snelheidsdisplays in de stad uitbreiden. De snelheidsdisplay aan de Helperzoom, die automobilisten wijst op hun snelheid, heeft er sinds de plaatsing voor gezorgd dat de gemiddelde snelheid van passerende auto’s met 10 procent is gedaald. De gemeente hoopt dat plaatsing van snelheidsdisplays langs de Hoogeweg tussen Oude Riet en Kromme Riet, de Middelberterweg en de Engelberterweg eenzelfde resultaat heeft.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In overleg met bewoners, bewonersorganisaties, wijkbeheer, politie en verkeerskundigen werd een lijst met in totaal 31 mogelijke locaties voor snelheidsdisplays opgesteld. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen 30 kilometer-zones en wegen waar 50 mag worden gereden.

Verkeerskundigen hebben in de lijst prioriteit aan de verschillende locaties gegeven. Daarbij is gekeken naar de aard van de klachten, de inrichting van de weg en de verwachte meerwaarde van een snelheidsdisplay. Ook is heel praktisch gekeken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van een display. Als meest urgente locaties komen de Hoogeweg, de Middelberterweg en de Engelberterweg naar voren.

Het is de bedoeling dat de displays in het najaar worden geplaatst en een half jaar blijven staan. Daarna zullen ze worden verplaatst naar de volgende locaties op basis van prioriteit.

De informatie die de displays opleveren over de gereden snelheid in een straat zal worden geëvalueerd. Door deze informatie te vergelijken met metingen voor en na de periode dat de snelheidsdisplay op een plek stond, kan het effect nauwkeurig in kaart worden gebracht.