nieuws

22 jul 2000, 00:12

Explosieve groei giftige plant in provincie Groningen

In de provincie Groningen is sprake van een explosieve groei van de giftige plant Jacobskruiskruid. De plant kan ernstige chronische leveraandoeningen veroorzaken bij dieren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op verscheidene plekken ziet het landschap geel van de fel gele bloem die vooral langs sloten en in bermen groeit. Grazende paarden en koeien laten de plant gewoonlijk links liggen omdat ze ruiken dat hij giftig. Als het Jacobskruiskruid echter na het maaien in het hooi terechtkomt kunnen ze de plant niet meer herkennen.
Woordvoerder G. Ottens van de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NTLO) vindt dat landschapsbeheerders tekort zijn geschoten in hun taak. Volgens afspraak worden sommige slootkanten en bermen uit ecologisch oogpunt minder vaak gemaaid. Dit jaar hebben beheerders echter te lang gewacht met maaien, meent zij. De giftige plant kon zich hierdoor makkelijker verspreiden.
Op tijd maaien vormt de enige oplossing tegen het Jacobskruiskruid. “Volgend jaar moeten we er op tijd bij zijn”, zegt Ottens. “Een bloeiende sloot is natuurlijk prachtig, maar dit is heel vervelend.” Het is op dit moment nog onduidelijk of de sterke toename van het Jacobskruiskruid ook voor de rest van het land geldt.