nieuws

29 nov 2002, 00:12

Experiment Tripperpas mogelijk verlengd in Stad

Er wordt volop onderhandeld over de toekomst van de Tripperpas, het in de stad Groningen bekende elektronische buspasje. Het Tripperpas-experiment loopt volgens plan nog tot 1 januari aanstaande door in de stadsbussen in de stad Groningen, maar aangezien er nog geen vervanger voorhanden is wordt het experiment mogelijk verlengd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De proef vindt plaats op initiatief van Verkeer en Waterstaat en in samenwerking met onder meer vervoerder Arriva. De mogelijkheden tot een eventuele verlenging hangen af van te vinden middelen. In de afgelopen weken is onderhandeld tussen de betrokken partijen. De gemeente Groningen overweegt een bijdrage tot 150.000 euro, maar stelt dat het niet te zeggen is of dit het experiment kan redden.
De gemeente Groningen stelt dat de resultaten over de periode 2001-2002 tot dusverre ‘bevredigend’ zijn. In de tijd dat het experiment van de grond kwam werd nog gerekend op een introductie van een landelijke pas per 1 januari 2003. Dat wordt zeker enkele jaren later, zodat het verlengen van het Groningse experiment niet gek zou zijn.