nieuws

22 sep 2002, 00:12

Ex-cliënten Ommelanderhuis mogen begeleid wonen in Hoekstraat

In een pand in de Hoekstraat komen zes appartementen beschikbaar voor ex-cliënten van het Ommelanderhuis. Het gaat om mensen die weer een normaal maatschappelijk bestaan hebben opgebouwd. Stichting Huis gaat de nieuwe bewoners begeleiden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B&W heeft dinsdag ingestemd met deze nieuwe invulling van het huis. De bewonersorganisatie A-Kwartier en de direct omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen van de gemeente. Wethouder René Paas van Zorg verwacht dat over anderhalf jaar, na een verbouwing, de eerste bewoners in het huis terecht kunnen.
Al enige tijd wordt gezocht naar een nieuwe bestemming voor het pand in de Hoekstraat. De gemeente heeft verschillende gebruiksmogelijkheden van het pand onderzocht en beoordeeld.
Het appartementencomplex in de Hoekstraat betekent het eerste experiment in de stad met kleinschalige opvang in de dak- en thuislozenzorg. Het past in het gemeentelijke beleid om in de toekomst meer kleinschalige opvangvoorzieningen te realiseren.