nieuws

24 aug 2000, 00:12

Essent biedt dertien miljoen voor nieuwe stadion FC Groningen

De kans dat de bouw van het nieuwe stadion Euroborg voor FC Groningen doorgaat neemt aanzienlijk toe omdat Essent heeft aangeboden dertien miljoen uit te willen trekken voor dat het nieuwe stadion. Dat meldt vanmiddag het Nieuwsblad van het Noorden. Volgens het artikel in de middag-editie gaat het om een aanbod van Essent Milieu, de afvalpoot van energieleverancier Essent.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Essent stelt wel een harde voorwaarde aan de financiering van het nieuwe stadion voor FC Groningen. Volgens het artikel in het Nieuwsblad zou de gemeente Groningen in ruil voor de dertien miljoen gulden de bedrijfsafvalpoot van de gemeentelijke Milieudienst aan Essent Milieu moeten verkopen.
Binnen het college van B en W is volgens het artikel verschil van mening over de vraag hoe men moet reageren op het aanbod. De wethouders die zich inzetten voor de realisatie van de Euroborg willen er wel op ingaan, omdat de financierng van het stadion daarmee in een klap rond is. Maar milieuwethouder R. Paas zou niet gelukkig zijn met het aanbod, omdat hij vreest dat door de verkoop van de bedrijfsafvalpoot het bedrijf gaat wankelen. Zonder bedrijfsafval zou de Milieudienst zich nog maar amper kunnen bedruipen.