nieuws

17 jun 2009, 17:05

Enthousiaste dorpsbewoners starten dit najaar restauratie kerk Garsthuizen

De Stichting Restauratie Kerk Garsthuizen wil niet langer wachten en begint dit najaar met de voorbereidingen voor de restauratie van het kerkje in Garsthuizen. De in maart van dit jaar gestarte stenenactie heeft nog niet voldoende geld opgeleverd. De situatie van de kerk is dermate deplorabel, dat langer wachten geen zin meer heeft. In eerste instantie wordt gestart met de aanpak van de kerktoren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aangezien er sprake is van een beperkt budget zal de restauratie in diverse fasen uitgevoerd worden. Er zijn tot nu toe 4000 stenen verkocht, goed voor 40.000 euro. Daarnaast heeft de Stichting van diverse bedrijven diensten aangeboden gekregen.

Diverse voorbereidingen
Op basis van het al eerder uitgewerkte restauratieplan - waar een student met ondersteuning van de Stichting Oude Groninger Kerken op is afgestudeerd - zal de restauratie plaats vinden. Het ligt in de bedoeling om een deskundige aannemer - in combinatie met vrijwilligers uit het dorp - met de eerste aanpak te laten beginnen.
De komende tijd worden voorbereidingen getroffen voor de eerste aanpak. Hierbij wordt vooral ook gekeken naar de inzet van diverse regionale (aannemers)bedrijven die zeer spontaan diverse diensten hebben aangeboden zoals installatiewerk, elektriciteit, etc. Tevens vinden er gesprekken plaats over de inzet van leerlingen of langdurig werkelozen bij de restauratie van de kerk. Aangezien veel leerlingen in het technisch onderwijs praktijk missen, zou de kerk kunnen fungeren als een soort leerbedrijf voor leerlingen.

Voortgang stenenverkoop
In de tussentijd gaat de verkoop van de stenen gewoon door! De komende tijd zal er bij diverse regionale evenementen de mogelijkheid worden aangeboden om stenen te kopen. Daarnaast hoopt de Stichting Restauratie ook op gulle gevers als de restauratie eenmaal is begonnen!

Stenenactie
De Stichting Restauratie Kerk Garsthuizen heeft uitgerekend dat er ca. 40.000 stenen in de kerk zitten. Die moeten allemaal vernieuwd worden. Als nu iedereen een steentje koopt, dat kan al vanaf 10 euro per stuk, dan zou dat een bedrag opleveren dat voldoende is voor de basisrestauratie van de kerk. De totale restauratie is begroot op een kleine miljoen euro. Voor nadere info zie ook: www.kerkgarsthuizen.nl .