nieuws

12 dec 2001, 00:12

Engineering Hanzehogeschool trekt project Open Dynamic Design

Het EG subsidieprogramma "Leonardo da Vinci" heeft kort geleden 327.000 euro toegekend voor het project Open Dynamic Design bij de afdeling Engineering van de Hanzehogeschool Groningen. Het betreft een internationaal project dat gericht is op het verspreiden van een nieuwe visie op productontwikkeling binnen het onderwijs en onder het bedrijfsleven. Hierbij zijn zowel onderwijsinstellingen als industriële bedrijven betrokken. De Hanzehogeschool is de trekker van het project.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De afdeling Engineering van de Hanzehogeschool onderhoudt al meer dan tien jaar internationale contacten met hogescholen en universiteiten in Europa. In de loop der tijd hebben zich ook grote industriële bedrijven, waaronder Philips (NL & Aus), Bosch, Siemens, Texas Instruments, NCR en Nedcar (PDE) zich bij dit netwerk gevoegd. De afgelopen twee jaar hebben de onderwijsinstellingen en de bedrijven onderzoek gedaan naar een nieuwe methode om met name mechanische producten te ontwikkelen. Deze producten kunnen variëren van een paperclip tot een vliegtuig.
De uitkomst van het onderzoek is dat ondermeer de bedrijfscultuur een veel belangrijker factor is voor een succesvolle methode dan theoretische modellen. Dit levert een andere benadering op ten aanzien van productvernieuwing en het onderwijzen ervan. Deze benadering heeft de benaming 'Open Dynamic Design' gekregen. Het doel van het project 'Open Dynamic Design' is de nieuwe benadering te verspreiden, zowel binnen het onderwijs als binnen de bedrijven. De afdeling Engineering in Groningen is de trekker van het twee jaar durende project. Er worden onderwijsprogramma's ontwikkeld voor de betrokken opleidingen in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje en Finland. Daarnaast is er een programma om de bedrijven kennis te laten maken met de nieuwe benadering, onder meer door middel van workshops. Het streven is om eind 2003 de Open Dynamic Design-benadering binnen het vakgebied Engineering duidelijk op de kaart te zetten in Europa, zowel binnen het onderwijs als binnen het bedrijfsleven.