nieuws

23 nov 2000, 00:12

Energierekening veehouders kan met vijftien procent omlaag

Veehouders kunnen met technische en praktische maatregelen hun energieverbruik met vijftien procent verlagen. Dit blijkt uit onderzoek van het noordelijk agrarisch innovatiecentrum Katalysator.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onderzoek geeft inzicht in het energie- en watergebruik. Het selecteren van de juiste typen machinerie voor een taak, het niet continu verlichten van plaatsen waar niet altijd mensen werken en het vervangen van electro- door gasmotoren blijkt forse energiebesparingen op te leveren. Een gemiddeld bedrijf zou een voordeel van tweeduizend gulden kunnen behalen en daarnaast de belasting van het milieu verlagen.
‘’De energieprijs zal in de komende jaren blijven stijgen’’, aldus projectleider Tonny Doornbos van Katalysator in Groningen. ‘’Dus veehouders hebben belang bij het toepassen van de bevindingen van ons onderzoek.’’ De afdelingen van boerenorganisatie NLTO zijn positief over het onderzoek, of ‘scan’ in vaktaal.
Het onderzoek richt zich naast energie- en watergebruik op veiligheid. Onder meer wandcontactdozen en leidingen werden bekeken.
Het project loopt in Delfzijl, Groningen, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Deze gemeenten, die het onderzoek meefinancieren, hebben het initiatief genomen, omdat de agrarische sector is opgenomen in hun energiebeleid.