nieuws

05 jun 2000, 00:12

Eén loket voor mensen met echtscheidingsproblemen

Mensen die verwikkeld zijn in een echtscheiding kunnen binnenkort met hun problemen terecht bij één loket. De hulp kan psychisch zijn, maar ook heel praktisch, zoals het naar school brengen van de kinderen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voorheen moesten mensen met echtscheidingsproblemen een rondgang maken langs de verschillende hulpverlenende instanties. Straks is er één telefoonnummer waar ze naartoe kunnen bellen.
De hulpverlenende instanties hebben in Groningen het voortouw genomen, omdat de landelijke regeling te lang op zich laat wachten. De provincie Groningen geeft 60.000 gulden uit aan het project. In Engeland zijn met een zelfde soort experiment goede resultaten geboekt.