nieuws

04 dec 2007, 10:10

Elektronische stem helpt oudere automobilist

Een elektronische stem kan oudere automobilisten helpen veilig over kruispunten te manoeuvreren. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda aan de Rijksuniversiteit Ragnhild Davidse. Davidse onderzocht in samenwerking met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) manieren om leeftijdsgerelateerde rijproblemen te compenseren. Het onderzoek vond plaats in de rijsimulator van de RuG.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ouderen ondervinden voornamelijk problemen als ze linksaf moeten slaan op een kruispunt, omdat dit een complexe handeling is. Ze hebben vaak moeite met het uitvoeren van verschillende handelingen onder tijdsdruk. Het bestuurdersinformatiesysteem kan de oudere op vier verschillende aspecten helpen: de geldende voorrangsregeling, het beperkte zicht op het kruisende verkeer, wanneer het veilig is om in te voegen of over te steken en eventuele afwijkende verkeersregels. De oudere krijgt de boodschap alleen te horen als deze relevant is, en slechts een per kruispunt.

Een ander belangrijk hulpmiddel om automobilisten veiliger te laten rijden, is een betere wegmarkering. Zodra er slijtage optreedt, vermindert het contrast en dan zien weggebruikers niet goed waar ze naartoe moeten. Daarom pleit Davidse ook voor beter onderhoud.