nieuws

18 feb 2010, 19:07

Eerste voorbereidingen bouw Groninger Forum: bomenkap start

Aanstaande maandag, dinsdag en woensdag 22, 23 en 24 februari worden bomen gekapt achter de oostzijde van de Grote Markt. Deze kap is nodig om de sloop-en bouwwerkzaamheden voor het Groninger Forum mogelijk te maken. Het gaat in totaal om negen bomen. Eén van de bomen is ziek en moet om die reden gekapt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bomen staan in de Popkenstraat, in het binnengebied achter het Feithhuis, op het schoolplein van de Werkman-dependance en naast de Naberparkeergarage.

Ondernemers en bewoners van de Oosterstraat hadden bij de rechtbank om een voorlopige voorziening gevraagd om deze bomenkap tegen te houden. De rechter heeft deze aanvraag op 16 februari jongstleden afgewezen. Zij achtte deze bewoners en ondernemers niet belanghebbend.

Het is de bedoeling dat direct na de bouwvak-vakantie 2010 met de sloopwerkzaamheden gestart wordt. Dat de bomen nu gekapt worden, heeft te maken met de wetgeving op het gebied van flora en fauna.