nieuws

09 sep 2008, 09:09

Eerste schop in de grond voor waterrijke wijk Meerstad

Na een intensieve voorbereidingsperiode, gaat op zaterdag 13 september a.s. de ‘eerste schop’ de grond in voor Groningens nieuwste stadsuitbreiding, Meerstad. Deze wijk is in veel opzichten zeer bijzonder, het project dat kent zelfs zijn weerga niet kent. Zo komt er een meer van zeshonderd hectare. Meerstad ligt deels in Slochteren en deels in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Meerstad, het gebied tussen Groningen en Slochteren vindt de komende 25 jaar een enorme transformatie plaats. Er wordt een nieuw landschap ontwikkeld van ca. 2300 hectare, met daarin een groot meer, nieuwe natuur, 10.000 woningen en diverse voorzieningen en recreatiemogelijkheden. Uniek in Meerstad is de verhouding tussen natuur en bebouwing. In Meerstad komen verschillende soorten woningen en wijken. Dit zal variëren van stedelijk wonen met hogere dichtheden in Meerstad-Centrum, iets ruimer wonen in het bos of bij het water, tot zeer landelijk wonen in de rustiger gebieden van Meerstad.

Mijlpaal

Met de starthandeling wordt een belangrijke fase gemarkeerd in de ontwikkeling en realisatie van Meerstad. Van deze eerste mijlpaal zal iets bijzonders worden gemaakt. Het wordt een officieel maar ook feestelijk moment. Bestuurders als C. Verstegen (burgemeester gemeente Slochteren), M. Calon (gedeputeerde provincie Groningen) en F. de Vries (Wethouder gemeente Groningen) zullen o.a. het woord voeren. Ook minister G. Verburg van LNV is aanwezig. Zij zal spreken over het ambitieuze Meerstadproject en gezamenlijk met alle aandeelhouders uitvoering geven aan de starthandeling.

Werkzaamheden


Met de ‘eerste schop’ wordt een symbolisch begin gemaakt met het uitgraven van het eerste deel van het meer. Een meer dat uiteindelijk maar liefst 600 ha. groot zal worden. Het eerste deel van het meer (ca. 70 ha.)ligt in Meeroevers - het eerste deelplan in Meerstad – en zal tegelijkertijd met de oplevering van de eerste woningen eind 2010 gereed zijn.