nieuws

16 nov 2016, 10:10

Bewoners en ondernemers denken mee over herinrichting Brugstraat

Bewoners en ondernemers denken mee over herinrichting Brugstraat

Zowel de Brugstraat als de Munnekeholm en A-straat worden in de toekomst busvrij en krijgen dus een nieuwe inrichting. Tijdens het inspiratiefestival Let's Gro is in samenspraak met ondernemers en bewoners van het gebied is een eerste toekomstscenario gemaakt. De afbeelding bij dit artikel is een vorig jaar herfst gepresenteerde allereerste artist impression van de Brugstraat. Hierin zijn de ideeën van de ondernemers en bewoners dus nog niet meegenomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij het maken van het eerste ontwerp voor een nieuwe inrichting van dit deel van de stad is de gemeente op een bijzondere en voor Groningen unieke manier te werk gegaan. De gemeente heeft ondernemers en omwonenden namelijk gevraagd mee te denken over het toekomstig gebruik en programmering van dit deel van de stad, waar voetgangers en fietsers straks alle ruimte krijgen.

De directbetrokkenen zijn daarom onlangs op uitnodiging van de gemeente in groepjes de straat op geweest. Ze hebben daarbij genoteerd wat ze graag in hun straat zouden willen zien, variërend van bankjes tot groen en van terrasjes tot plekken voor laden en lossen.

Alle input wordt weer meegenomen in een aangepast ontwerp dat in februari of maart volgend jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het is de bedoeling dat het definitieve ontwerp dan na de zomer van volgend jaar gerealiseerd wordt.