nieuws

18 mrt 2009, 14:02

Eerste echte zeedijk ter wereld vol sensoren bij Eemshaven

De eerste echte zeedijk ter wereld voorzien van sensoren komt bij de Eemshaven. Deze ‘dijk van de wereld' is voorzien van meetapparatuur waarmee men over afstand voortdurend de conditie van een dijk in de gaten kan houden. Dit principe werd eerder al uitgetest onder de naam ‘ijkdijk’ in Oost-Groningen en is nu zover ontwikkeld dat de sensoren in een stuk zeedijk kunnen worden geplaatst, aldus woensdag een woordvoerder van de Stichting IJkdijk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een proefdijk werd vorig jaar aangelegd en getest in een kleine polder ten zuiden van Bellingwedde in Oost-Groningen. Nu zullen de sensoren worden geplaatst in een bestaande dijk bij de Eemshaven. Deze dijk speelt geen rol bij de directe zeewering van de provincie Groningen, maar staat wel in contact met de zee. Daardoor is er geen enkel risico, maar gaat het toch om een realistische proefmogelijkheid. Waterschap Noorderzijlvest heeft de dijk voor de test ter beschikking gesteld.

De IJkdijk is een proefsituatie voor nieuwe inspectie- en monitoringstechnieken voor waterkeringen. In de IJkdijk wordt onderzocht of deze technieken ingezet kunnen worden om dijken beter te inspecteren en om meer inzicht te krijgen in het gedrag van dijken. Het uiteindelijke doel is de sterkte van dijken voortdurend in het oog te houden zodat sneller kan worden ingegrepen als dit nodig blijkt te zijn. Er is vanuit het buitenland veel belangstelling voor de ‘dijk van de toekomst’, onder andere vanuit New Orleans, meldt de woordvoerder.

De IJkdijk is een initiatief van onder meer de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM), Deltares, de organisatie van waterschappen STOA en TNO.