nieuws

05 okt 2009, 09:09

Eerste duurzame oplaadstation elektrische scooters en fietsen van Nederland in Groningen

Vanmiddag om 16.00 opent gedeputeerde Marc Jager van de provincie Groningen het eerste duurzame oplaadstation voor elektrische scooters en fietsen van Nederland bij de Hanzehogeschool Groningen. Uniek aan dit oplaadstation is dat de energie wordt geleverd door de zon en de wind en dat die energie gratis is. De gemeente Groningen, Nuon en de Hanzehogeschool Groningen willen de komende tijd nog drie van dit soort duurzame oplaadstations in de stad plaatsen. Rond de officiële onthulling vindt ook een Innovatiebeurs Elektrisch Vervoer plaats.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De drie partijen werken samen in het Groene Scooterproject. Doel van dit project is om meer duurzaam aangedreven elektrische scooters op de weg te krijgen. Hierdoor wordt de luchtkwaliteit verbeterd, de lokale economie versterkt en het gebruik van groene stroom bevorderd.

Elektrisch vervoer is schoon, stil en zuinig. Groningen wil de duurzaamste stad van Nederland worden en energieneutraal in 2025. Bouwen aan een infrastructuur die elektrisch vervoer mogelijk maakt draagt daar aan bij.

Het Energieconvenant Groningen steunt de onthulling van het oplaadstation en de Innovatiebeurs. Dit is een samenwerkingsverband van de provincie Groningen met Nuon, Gasunie, GasTerra, Gemeente Groningen, Rabobank, Waterbedrijf Groningen en Essent. Hun doel is het gezamenlijk realiseren van concrete projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing.