nieuws

25 sep 2000, 00:12

Eerste ‘babbelbox’ voor rechercheurs bij Groningse politie gepresenteerd

Bij de Regiopolitie Groningen is een intranet-voorziening voor alles drugsrechercheurs in Nederland gepresenteerd, een soort babbelbox. Deze is landelijk uniek en is er gekomen mede op initiatief van Hoofdcommissaris Welten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Rechercheurs in Nederland hebben een eigen ‘virtuele’ dorpspomp gekregen. Het gaat om een intranet-voorziening waar de drugsdeskundigen van alle politiekorpsen in Nederland elkaar kunnen treffen, informatie kunnen inwinnen, nieuwtjes uitwisselen en vooral ook kennis en ervaring op kwijt kunnen. De nieuwe voorziening, een soort digitale stad waar ook medewerkers van douane en marechaussee gebruik van kunnen maken, heeft ook een chatbox.
‘Politie Drugs Net’, zo luidt de naam van de nieuwe voorziening, die dinsdag in Paterswolde is gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van een internationaal samenwerkingsverband van de Nederlandse politie met de politie uit noord-Duitsland, Polen en andere landen rond de Oostzee. Jaarlijks komen politiemensen uit deze landen bijeen om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ontwikkelingen te presenteren rond de bestrijding van drugshandel. Leden van de Nederlandse politie presenteerden er de nieuwe intranet-voorziening speciaal voor rechercheurs en andere opsporingsambtenaren die zich bezig houden met bestrijding van drugshandel.
Volgens A. de Bruin van het Korps Landelijke Politiediensten is medio vorig jaar besloten tot de instelling van een Nederlandse netwerk voor de rechercheurs, het Nationaal Netwerk Drugsexpertise (NND). Het ‘Politie Drugs Net’ is daar het digitale onderdeel van. Dat is inmiddels nagenoeg klaar, en al twintig van de 26 korpsen in Nederland maken er gebruik van. ‘Het leuke is dat het echt een voorziening is die is ontwikkeld op initiatief van de werkvloer, de rechercheurs zelf. Zij vinden dat alle kennis die individuele rechercheurs en politie-agenten in hun hoofd hebben niet verloren mag gaan. Zij kunnen hun kennis en ervaringen voortaan dus op de nieuwe site kwijt’, aldus De Bruin. Bovendien kunnen de rechercheurs elkaar vragen stellen, bijvoorbeeld naar de betekenis van termen die ze opvangen in het drugsscircuit. ‘Een zeer belangrijke functie is ook dat men elkaar snel kan informeren omtrent prijzen van drugs of de aanwezigheid van gevaarlijke drugs, zoals giftige exctasy-pillen’. * De Duitse politie is zeer geïnteresseerd in het nieuwe Nederlandse intranet voor politiemensen. Volgens Hans Werner Rogge van het Landeskriminalamt in Sleeswijk-Holstein is het systeem niet alleen aantrekkelijk voor zijn eigen regio maar ook voor de andere landen die meedoen aan de A.G. Nordost, het samenwerkingsverband van de poliekorpsen van Nederland, Duitsland en de Oostzee-landen.