nieuws

28 aug 2000, 00:12

Eerste archief in Nederland voor politieke websites bij RUG

Voor het eerst komt er een archief voor politieke websites in Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) gaat de websites van politieke partijen archiveren. ‘Wat vandaag op internet staat, kan morgen weg zijn’, aldus DNPP-directeur Gerrit Voerman. ‘Daarom moeten we nu beginnen’. Voor het nieuwe project is anderhalve ton uitgetrokken
Het instituut gaat regelmatig partijinformatie van internet downloaden en elektronische vastleggen. ‘Hoe we de informatie voor historici toegankelijk maken is nog onduidelijk, in verband met onder meer copyrightkwesties en privacy’, zegt Voerman.
Internetarchivering is een nauwelijks ontgonnen gebied in de wetenschap. ‘Het is bijvoorbeeld nauwelijks mogelijk om nog sites van bijvoorbeeld het jaar 1993 te bekijken. Die informatie is verdwenen. Om de ontwikkeling van het web te bestuderen is het vastleggen ervan noodzakelijk’.
Het DNPP maakt onderdeel uit van de Rijksuniversiteit Groningen. De verstrekte subsidie is afkomstig van de stuurgroep Innovatie Wetenschappelijke Voorzieningen van de stichting SURF, de landelijke organisatie van universiteitsnetwerken.