nieuws

03 sep 2001, 00:12

“Een winkelwand op de plek van Vindicat, dat kan nog wel”

“De Grote Markt, als hart van de stad Groningen, moet wat mij betreft zo min mogelijk worden aangetast. Maar de omlijsting van de Grote Markt, daar zou toch wel wat aan gedaan mogen worden, waardoor de markt een vriendelijker uitstraling krijgt. Een winkelwand aan de oostzijde waar nu nog het studentenhuis van Vindicat staat, dat zou wat mij betreft heel goed kunnen”.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De heer T.B. Klinkert (69) is lid van het Forum van de Grote Markt. Hij is voor die functie gevraagd in zijn hoedanigheid als secretaris van de Stichting Wijkraad Laanhuizen. Tot zijn verrassing ontving hij dit voorjaar per brief een uitnodiging om zitting te nemen in het Forum. En daar werkt hij nu met plezier aan mee. Voordat hij lid werd van het Forum was hij niet actief betrokken bij meningsvorming rond de Grote Markt, maar ' als betrokken burger' dacht hij er zeker wel over na.
Tijdens het referendum stemde hij tegen. “ Dit omdat de aanleg van een garage in strijd is met het eerder door de gemeente nagestreefde beleid om auto's uit de binnenstad te weren”, aldus de heer Klinkert. Want volgens hem leidt een parkeergarage tot extra autoverkeer naar de binnenstad, en Klinkert gelooft er niet in dat dat zo goed is voor het stadshart of voor de middenstand. Het feit dat een organisatie van ondernemers als de Groningen City Club juist wel vond dat het goed is voor de bedrijvigheid om een garage aan te leggen, kon Klinkert ook niet van het tegendeel overtuigen. “Nee, ik vind dat we zo voorzichtig mogelijk moeten omspringen met de Grote Markt. Als er al aanpassingen komen, dan mag dat er nooit toe leiden dat er een bouwput komt die de Grote Markt vijf jaar lang slecht bereikbaar zou maken. Als dat gebeurt gaan alle consumenten naar Assen, Drachten, Haren of Hoogezand.”
“Een beetje vernieuwen, dat mag van mij wel. Maar doe het in elk geval gefaseerd. Onlangs hoorde ik een suggestie van iemand die vindt dat de bestaande panden kunnen blijven bestaan, en dat er alleen een nieuwe bekleding voor de gevels zou moeten komen. Dat zou ook wat mij betreft wel een aardige optie kunnen zijn. Veel verder hoeft het voor mij ook niet te gaan.”
In elk geval was het een verrassing dat hij gevraagd werd voor het Grote Markt Forum, hij vindt het interessant om mee te denken. Alleen is het soms wat moeilijk praten, vindt hij, omdat er nog geen uitgewerkte plannen zijn. En sommige suggesties doen volgens hem toch denken aan luchtfietserij. “Ik hoop in elk geval wel dat er echt wat gebeurt met onze suggesties. Wat dat betreft ben ik bang dat men ons wel aanhoort, maar vervolgens de suggesties naast zich neer legt.”
Maar dat het wel moeilijk is voor de gemeente om het iedereen naar de zin te maken, zeker gezien het feit dat sommige suggesties volstrekt in strijd zijn met elkaar, dat vindt de heer Klinkert ook wel. Hij blijft in elk geval als 'betrokken Stadjer' graag meedenken over een nieuwe toekomst voor de Grote Markt.