nieuws

07 mrt 2012, 21:09

Eemsmond koopt meest romantische restaurant van Groningen

Volgens sommigen is het het meest romantische restaurant van Groningen: ’t Zielhoes in Noordpolderzijl. Het is een trekpleisters voor wandelaars en natuurliefhebbers uit Stad en Ommeland. Het ligt nabij het kleinste haventje van Nederland, aan de rand van de Waddenzee. De gemeente Eemsmond wil de toeristische ontwikkelingen er bevorderen, maar komt er met de huidige exploitant niet uit over de vraag hoe dat moet. Volgens critici loopt Eemsmond te hard van stapel, en moet het bij 't Zielhoes vooral kleinschalig blijven. Maar volgens de gemeente moet er iets meer van de lokatie gemaakt worden dan nu het geval is. Om een eind te maken aan lang slepende conflicten daarover wil de gemeente ’t Zielhoes nu kopen voor 150.000 euro.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van burgemeester en wethouders van Eemsmond wil ’t Zielhoes in Noordpolderzijl kopen voor een marktconform bedrag van € 150.000,-. Het college vraagt de raad om het bedrag beschikbaar te stellen en in te stemmen met het voornemen tot aankoop.

Het college wil er met de aankoop op sturen dat de toekomstige exploitatie van ’t Zielhoes, de haven, de natuurcamping en het voorzieningengebouw in één hand ligt. Dit was een belangrijk uitgangspunt in de Visie op Noordpolderzijl, die in 2003 door de raad is vastgesteld en in 2008 opnieuw is uitgewerkt in een projectplan waarmee de raad heeft ingestemd.

Toekomstige exploitatie

Om ervoor te zorgen dat de toekomstige exploitatie in één hand komt te liggen, is het van belang dat het huidige huurcontract wordt beëindigd. Tussen huurder en verhuurder loopt hierover al enige tijd een rechtszaak. Eerdere pogingen van de gemeente om de rechtszaak te schikken en tot een compromis te komen, zijn mislukt.

Fonds

Stichting Zielhoes Noordpolderzijl is eigenaar van het pand. De gemeente wil het pand kopen van de stichting. Na verkoop heft de stichting zichzelf op. Het aankoopbedrag, na aftrek van een resterende schuld van de stichting van € 20.000,-, wordt ondergebracht in een gemeentelijk fonds waaruit onderhoudskosten van ’t Zielhoes, de haven, het voorzieningengebouw en de natuurcamping worden betaald.