nieuws

16 nov 2011, 09:09

Eemshaven: miljardeninvestering elektriciteitscentrale uitgesteld

De bouw van een nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven is uitgesteld. Het betreft een centrale van Eemsmond Energie, waarvan de bouw minimaal twee jaar later van start zal gaan. De centrale biedt tijdens de bouw werkgelegenheid aan circa 1.000 mensen en vergt een investering van 1,2 miljard euro.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eemsmond Energie verwacht nu in het najaar van 2014 van start te kunnen gaan met de bouw van het 1.200 MW STEG-project (gas-/stoomcentrale met gecombineerde cyclus) in de Eemshaven (NL). Deze beslissing is het gevolg van ‘marktprijssignalen ontvangen in de loop van 2011.’

In het oorspronkelijke tijdschema voor de bouw van de centrale werd de start van de werken gepland voor september 2012. Deze streefdatum werd nu met twee jaar uitgesteld in afwachting van het herstel van de energie- en financiële markten.

“We zijn ervan overtuigd dat dit project op Europese schaal toonaangevend zal zijn op het vlak van efficiëntie en flexibiliteit, aspecten waaraan de energiemarkt nood heeft met het oog op de integratie van een groter aandeel aan fluctuerende, hernieuwbare energiebronnen”, aldus James Dickson, project manager bij Eemsmond Energie. “Het gecombineerde effect van de aanhoudende financiële crisis, en de onduidelijkheid als gevolg van een herziening van het Europese nucleaire energiebeleid, de volatiliteit van de gasprijs en de beteugeling van groothandelenergieprijzen zorgt er echter voor dat de actuele energiemarkt geen STEG-nieuwbouwcentrale kan ondersteunen.”

Eemsmond Energie heeft vastgesteld dat de volledige markt momenteel door deze dynamiek beïnvloed wordt. Zodra de omstandigheden weer verbeteren, bevindt het project zich in een ideale uitgangspositie om de ontwikkeling verder te zetten en met de bouw van start te gaan. “Het engagement van de projecteigenaars blijft resoluut hetzelfde: in samenwerking met de verscheidene belanghebbenden en betrokken partijen, zo snel mogelijk schone, goedkope en betrouwbare stroom leveren aan het Nederlandse publiek”, voegt Dickson eraan toe.

De aardgasgestookte centrale zal gebruik maken van een uiterst geavanceerde gasturbine van de H-klasse om een zeer hoog rendement van 60 % te realiseren. De centrale biedt tijdens de bouw werkgelegenheid aan circa 1.000 mensen. Als de centrale in bedrijf is, zullen er ongeveer 100 mensen werkzaam zijn. Met het project is een investering van € 1,2 miljard gemoeid.