nieuws

27 nov 2000, 00:12

Economische faculteit RUG door reserve van vijf miljoen heen

Het gaat niet goed met de faculteit economie van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens het weekblad voor de RUG, UK, is die faculteit binnen enkele jaren door haar financiële reserves van vijf miljoen heen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de Universiteitskrant is de Economische faculteit in de problemen gekomen door een nieuw financieel verdeelmodel. Maar ook grotere lasten, zoals een dure ICT voorziening, spelen een rol.
De economische faculteit moet nu de tering naar de nering zetten en bezuinigt op personeelskosten. Vacatures zullen daarbij voorlopig niet herbezet worden, er zal bij een vacante leerstoel geen hoogleraar van buiten worden aangetrokken en er komen extra bezuinigingen op ondersteunend personeel.
Maar ondanks deze maatregelen zullen de financiële reserves als sneeuw voor de zon verdwijnen. Pas in 2004 is de situatie weer wat evenwichtiger.