nieuws

19 nov 2002, 00:12

Economie provincie Groningen zet opmars voort

De economische groei in Groningen ligt boven het landelijk gemiddelde. Ook de overige twee noordelijke provincies maken een opmars. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rabobank naar de sociaal-economische situatie in Nederland. Het werd vanmorgen gepresenteerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Stad Groningen en omgeving staan voor het onderzochte jaar 2001 op het gebied van economische groei op de negende plaats in de top 40 van Nederlandse regio’s. Groningen stond in 2000 nog op de elfde plaats. Volgens econoom Willem van der Velden heeft deze stijging te maken met een toename van de werkgelegenheid en een groei van de winst van de in Groningen gevestigde bedrijven.
In Oost-Groningen is de werkgelegenheid afgelopen jaar gedaald. Omdat de export wel is toegenomen, blijft Oost-Groningen in de top 40 steken op de 32e plaats, aldus Van der Velden.
Hoewel Groningen een sterke stijging laat zien op het gebied van de economische groei, gaat het op het gebied van de economische kracht minder goed. Hierbij hebben de onderzoekers onder meer gekeken naar de turbulentie en de exportgerichtheid van het bedrijfsleven.
Het onderzoek laat verder zien dat 60 procent van de inwoners van de provincie Groningen buiten de stedelijke kernen woont. Landelijk ligt dit percentage op 37 procent. De arbeidsparticipatie in deze kernen is laag; ook zijn hier weinig voorzieningen, zeggen de onderzoekers.
Het onderzoek laat verder zien dat 60 procent van de inwoners van de provincie Groningen buiten de stedelijke kernen woont. Landelijk ligt dit percentage op 37 procent. De arbeidsparticipatie in deze kernen is laag; ook zijn hier weinig voorzieningen, zeggen de onderzoekers.
In de stad Groningen is de ontwikkeling van de kantorenmarkt gunstig. De werkfunctie in de stad neemt wel af.